Vormsel

Op twaalfjarige leeftijd ontvangen jongeren die verder willen groeien in geloof, het sacrament van het vormsel en hernieuwen ze hun doopgeloften.

Het is vooral een bevestigingsmoment of een ‘haltemoment’ op de lange weg naar gelovige volwassenheid.

Het vormsel is niet alleen de gelegenheid om te vieren dat je “groot” wordt. Het is de kans om zelf te beloven dat je je best wil doen om te leven naar het voorbeeld van Jezus, zoals je ouders tijdens je doopsel gedaan hebben.

Om het sacrament van het vormsel te kunnen ontvangen, moet je:

  • gedoopt zijn
  • in de loop van het jaar 12 jaar worden
  • rooms-katholieke godsdienst volgen in het 5° en 6° leerjaar
  • de parochiale vormselcatechese meemaken.

Deelnemen aan het vormsel is geen verplichting, wel een vrije keuze.

Data vormsel 2025 (in normale omstandigheden)

  • Sint-Henricus op zaterdag 26 april 2025
  • Sint-Jacobus op zondag 27 april 2025

Data vormsel 2026 (in normale omstandigheden)

  • Sint-Henricus op zaterdag 25 april 2026
  • Sint-Jacobus op zondag 26 april 2026

Infolijn vormsel:

Wens je nadere informatie omtrent het vormsel, dan kan je deze bekomen bij:

Bernet Goemaere
gsm    : 0476 84 83 14
E-mail : bernetgoemaere@gmail.com