Vormsel

Op twaalfjarige leeftijd ontvangen jongeren die verder willen groeien in geloof, het sacrament van het vormsel en hernieuwen ze hun doopgeloften.

Het is vooral een bevestigingsmoment of een ‘haltemoment’ op de lange weg naar gelovige volwassenheid.

Het vormsel is niet alleen de gelegenheid om te vieren dat je “groot” wordt. Het is de kans om zelf te beloven dat je je best wil doen om te leven naar het voorbeeld van Jezus, zoals je ouders tijdens je doopsel gedaan hebben.

Om het sacrament van het vormsel te kunnen ontvangen, moet je:

 • gedoopt zijn
 • in de loop van het jaar 12 jaar worden
 • rooms-katholieke godsdienst volgen in het 5° en 6° leerjaar
 • de parochiale vormselcatechese meemaken.

Deelnemen aan het vormsel is geen verplichting, wel een vrije keuze.

Ter info :

 • de begeleider is iemand die met de vormeling op stap wil gaan, op weg naar het vormsel en de vormeling als gelovige wil steunen. Dat kan hun peter of meter zijn, maar ook iemand anders.
 • de adressen van de kerken zijn :
  • Sint-Jacobuskerk – centrum van Lichtervelde (Kerkplein)
  • Sint-Henricuskerk – Rijksweg 38 in Torhout
zaterdag en zondag 30 en 31 maart 2024

Paasviering

Alle vormelingen en hun gezin wonen één van de twee paasvieringen bij, dat kan op volgende momenten:
zaterdag 30 maart om 19.00 uur : Paaswake in de Sint-Henricuskerk
zondag 31 maart om 10.00 uur : Hoogdag van Pasen in de Sint-Jacobuskerk

zaterdag en zondag 30 en 31 maart 2024
woensdag 17 april 2024

Vormselrepetitie

In de voormiddag (tijdens de lessen, om 09.00 uur) in de Sint-Henricuskerk voor alle vormelingen die in Sint-Henricus gevormd worden.
In de namiddag vanaf 13.30 uur in de Sint-Jacobuskerk voor alle vormelingen die in Sint-Jacobus gevormd worden. Deze repetitie duurt tot 15.30 uur.

woensdag 17 april 2024
donderdag 18 april 2024

Vormselwake

19.00 uur – Sint-Jacobuskerk
Voor alle vormelingen, hun gezin, hun begeleider en / of hun vormselpeter of -meter

donderdag 18 april 2024
zaterdag en zondag 20 en 21 april 2024

Vormsel

zaterdag 20 april 15.00 uurSint-Henricuskerk
zondag 21 april10.00 uurSint-Jacobuskerk

zaterdag en zondag 20 en 21 april 2024

Data vormsel 2024 (in normale omstandigheden)

 • Sint-Henricus op zaterdag 20 april 2024
 • Sint-Jacobus op zondag 21 april 2024

Data vormsel 2025 (in normale omstandigheden)

 • Sint-Henricus op zaterdag 26 april 2025
 • Sint-Jacobus op zondag 27 april 2025

Infolijn vormsel:

Wens je nadere informatie omtrent het vormsel, dan kan je deze bekomen bij:

Bernet Goemaere
gsm    : 0476 84 83 14
E-mail : bernetgoemaere@gmail.com