Nieuw op de agenda

Sint-Jacobus Lichtervelde (18 september 14:00 en 16:00 uur)

Sint-Henricus Torhout (25 september 14:00 uur *)

God,
uw licht en uw vreugde
maken ons tot nieuwe mensen.
Zend uw Geest over ons:
dat wij gezalfd en gesterkt worden
om het goede te doen
en blij te getuigen van Jezus, de Heer.

We wensen alle vormelingen en de families een mooie voorbereiding, wake en uitkijken naar hun vormsel toe.

{* inderdaad een correctie : het vroeger medegedeeld tijdstip was foutief}