Nieuw op de agenda

Van 1 september , wereldgebedsdag voor de zorg van de schepping, tot 4 oktober, geven we meer aandacht aan sociale en ecologische rechtvaardigheid. We verwijzen hier naar de boodschap van paus Franciscus.

Hij moedigt ons aan om opnieuw te bidden in ‘de grootse kathedraal van de schepping’. Aan de wereldleiders vraagt hij dringende daden, zowel op klimaattop als op de biodiversiteitstop die beide in het najaar door de VN worden georganiseerd. En de industrie roept hij toe, “te stoppen met het vernietigen van bossen, wetlands en bergen, om te stoppen met het vervuilen van rivieren en zeeën, om te stoppen met het vergiftigen van voedsel en mensen”.

“Tragisch genoeg gaat dat mooie lied gepaard met een kreet van angst. Of nog beter: een koor van angstkreten.

In de eerste plaats is het onze zuster, moeder aarde, die het uitschreeuwt. Ten prooi aan onze consumerende buitensporigheid huilt ze en smeekt ze ons om een eind te maken aan ons misbruik en aan haar vernietiging.

Dan zijn er ook al die verschillende wezens die het uitschreeuwen. Talloze soorten sterven uit en hun lofzangen worden tot zwijgen gebracht.

Er zijn ook de armsten onder ons die het uitschreeuwen. Blootgesteld aan de klimaatcrisis voelen de armen des te sterker de gevolgen van de droogte, overstromingen, orkanen en hittegolven die steeds heviger en frequenter worden.

Evenzo schreeuwen onze broeders en zusters van de inheemse volkeren het uit. Als gevolg van roofzuchtige economische belangen wordt hun voorouderlijk land aan alle kanten binnengevallen en verwoest.

Tot slot is er het pleidooi van onze kinderen. Omdat ze zich bedreigd voelen door kortzichtige en egoïstische acties, schreeuwen de jonge mensen van vandaag het uit en vragen ze angstig aan ons, volwassenen, om al het mogelijke te doen om de ineenstorting van de ecosystemen van onze planeet te voorkomen, of op zijn minst te beperken.”

Uit: Boodschap van Paus Franciscus voor de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping 1 september 2022

Laten we samen met Sint Franciscus van Assisi zingen: “Geprezen zijt Gij, mijn Heer, voor al uw schepselen” (Zonnelied).