Nieuw op de agenda

Vader God,
Jij aanwezige, nabije, ga met ons mee in de komende vakantietijd.
Stuw ons voort, trek ons aan.
Wees diegene die achter ons staat
en ons een duwtje in de rug geeft.
Wees diegene die voor ons gaat,
die ons leidt en ons de weg toont.
Wees diegene die naast ons staat
en ons toont dat Jij onze naaste bent.
Wees diegene die boven ons is,
ons beschermt en omringt.
Wees diegene die onder ons is,
wees de Bodem die ons draagt,
de God van ons bestaan.
God, Jij aanwezige, nabije gaat met ons weg.
Trek als een licht voor ons uit en toon ons waar wij leven kunnen vinden
bij Jou en bij elkaar. Amen.

foto: Pixabay – bron tekst: Gebed voorgedragen door Mgr. Lode Aerts