Nieuw op de agenda

Onze vrijwilligers komen weldra aanbellen om een lotje te kopen voor de vrienden van Lourdes. Een lotje kost 5 euro. Voor 10 euro krijgt men 3 loten. Een winnend lot geeft recht op een reisbeurs van 500 euro en is geldig tot 31 december 2028, dus 5 jaar. Men kan een winnend lot ook schenken aan familieleden, zieken of mensen die anders niet in de mogelijkheid verkeren om een Lourdesbedevaart te maken. Meer informatie, alsook lotjes aankopen, kan je verkrijgen bij Nicole Vandepoele, Johnny Gryspeert of  Lieve Sioen.