Wat voorbij is

Er zijn wel een miljoen vaders,
en daar zitten heel veel leuke bij.
Maar de allerleukste vader,
Is die vader van mij.

Je hebt grote vaders en ook heel kleine,
hele dunne of juist een beetje dik.
Maar de allerleukste vader is de mijne,
Ja, de allerleukste vader, die heb ik!

(Catherine De Roover-mega.nz- pixabay)

Aan alle vaders proficiat met hun feestdag!

“Kom Heilige Geest.
Vervul ons met uw Geest die zich niet laat opsluiten.
Raak ons met uw Geest die ons kan vernieuwen en
beziel ons met uw Geest die ons naar elkaar doet omzien.”

We wensen U allen van harte een zalig hoogfeest van Pinksteren!

Bron foto: freebibleimages.org

Ik zal jou vragen
of je goed wil zorgen
voor papa en mama.
Voor broer en zus, voor opa en oma,
voor de vriendjes, voor iedereen die ik ken.

Ik wil je ook danken.
Omdat je heel veel van me houdt.
Omdat je zoveel om me geeft.

 

tekst: uit ‘bidden met kinderen’ Stef Desodt

 

foto’s : Stijn Margodt en Kurt van Roye

Mariaal gebedsmoment

Naar goede gewoonte kwamen we in onze pastorale eenheid samen om te bidden tot Maria.
Dit gebeurde telkens op woensdagavond om 18.00 uur:

  • 4 mei: Kapel Vanhoutte in de Bakvoordestraat in Torhout
  • 11 mei: Kapel Bruynooghe  in de Gitsevoetweg in Lichtervelde
  • 18 mei: Kapel Goutry in de Kwakkelstraat in Torhout

En op 25 mei, vooravond van OLH Hemelvaart, om 18.30 u, spraken we af voor een avondmis aan de grot bij de St.-Henricuskerk in Torhout.


Is de Hemelvaart van Jezus een afscheid?
Het is geen afscheid want Hij verlaat ons niet.
Integendeel, Jezus blijft werkzaam in ons.
Hij stuwt ons om zijn Blijde Boodschap verder te verkondigen,
hier in deze wereld,
en om met beide voeten op de aarde te blijven staan.
Hij blijft ieder van ons roepen en zenden
om met volle inzet
zijn liefdevolle barmhartigheid aan elkaar door te geven.
Wij die met Hem willen meewerken
zullen hiertoe de nodige kracht ontvangen
om in deze opdracht te slagen:
vrede brengen, ook vandaag!

(bron: zondagsvieringen van de Dominicanen.)

Dinsdag 24 mei om 20.00 u. in kinderboerderij Den Ast, Hoogwielkestraat 55

Het is een aloude gewoonte om in het voorjaar, als de lente het land in bloei zet, Gods zegen te vragen over de vruchten der aarde. Generaties lang hebben boeren en tuinders dat gedaan. Vanuit dat besef blijft het zinvol om in deze tijd van het jaar even halt te houden om de Schepper van al dat goeds te danken en te loven.

In het besef dat we niet alles zelf in handen hebben en we slechts rentmeesters zijn van Gods schepping, willen we tijdens de eucharistieviering ‘voor de vruchten van de aarde’ vooral bidden om Gods zegen over de vruchten van onze gezaaide arbeid.

In deze viering bidden we dus voor een goede oogst. Dan denken we in het bijzonder aan allen die van de landbouw moeten leven. We hebben aandacht voor hun moeilijke situatie: hoe onderhevig en afhankelijk deze mensen zijn van het weer en de klimatologische omstandigheden voor hun inkomen.

De Landelijke Gilde wil na 3 jaar graag deze traditie terug oppikken. Ze rekenen op een grote belangstelling.

God van aarde, water, lucht en vuur

God van aarde, water, lucht en vuur,
U hebt deze wereld het licht laten zien
en haar beplant en bevolkt met allerlei leven.
Planten, dieren en mensen,
zij allen, zijn afhankelijk van Uw gaven.

Daarom bidden wij U:
Om vruchtbare aarde voor alle gewassen,
voor Uw woord in ons hart,
om helder water dat alle dorst lest,
dat ons van angsten en zorgen schoonwast,
om frisse lucht die de natuur doet ademen
en ons de adem van Uw Geest doet voelen;
om vuur dat warmte schenkt
en licht om ons heen en in ons hart.

God, als wij de kringloop zien van Uw natuur:
dan is het niet zo moeilijk
te geloven in de verrijzenis.
Versterk dit geloof in ons
door Jezus, die Uw Zoon en onze medemens is.

Amen.

(uit: https://laudato-si.nl)

Vormsel 2022

Goede God,
Wij danken U voor de gaven van uw Geest:
voor de liefde die aanstekelijk is als vuur,
voor de vrede die de wereld bewoonbaar maakt,
voor het licht dat ons de weg wijst naar U en naar elkaar.

 Wij vragen U:
blijf ons nabij, alle dagen van ons leven.

foto’s : FotoJan

Ma – mama – moeke – maatje – oma – moetie – omie – meme

God, omdat u niet overal tegelijk kunt zijn,
heeft u ons moeders gegeven.
Dank u voor haar sterke liefde,
haar koesterende handen,
haar luisterende hart
haar wijze raad.
Wij bidden u voor alle moeders.
Voor moeders in rijkdom en armoede,
met een carrière of op de vlucht,
jonge moeders en oude moeders,
moeders met kinderen en zonder,
en moeders die een kind verloren;
voor moeders die blaken van vertrouwen,
of gekweld door twijfel en vragen.
Voor al die moeders bidden wij.
Laat hen merken dat u met hen bent.
Bevestig hen in het goede dat ze doen.
Geef hen vreugde en vrede.
Zo bidden we voor vandaag en morgen.

(bron:  Jos Moons sj, UP Leuven)
Op kerknet vind u nog enkele mooie stukjes.

 

Paasviering in Sint-Jacobus

Deugddoend om Margali weer te horen zingen tijdens de paasviering op zondag!

Op Pasen bracht een Oekraïense familie hun traditionele paasgaven aan. Ze hebben de gewoonte om hun paaskoeken eerst te laten zegenen door de priester. Samen in verbondenheid met alle christenen hebben we het Onze Vader gebeden en ook in het Oekraïns.

foto’s: Luc De Graeve

De kerk van Sint-Henricus op z’n paasbest.

Met veel dank aan Lieve Sioen voor de bijna dagelijkse decorwisselingen tijdens de Goede Week!
foto: André Vansteelandt

Ontsteken van vuur achteraan in de kerk, de beide paaskaarsen, het doorgeven van het licht aan de mensen in de kerk, het water in de waterfontein…

foto’s : Rita Casier