Wat voorbij is

Voor de vaders
met hun kinderen
die met een beetje hulp
een kop lauwe thee
een gekleide asbak
want papa is de liefste
de gekste en de allerleukste
dus hier nog een kus of twee.

Voor de vaders
die moeten missen
omdat hun kinderen
in de wolken, bij de sterren
of daar met wie ze ooit
een liefde deelden
zo’n dag als vaderdag
het gemis zoveel pijn
van kinderen die niet
bij hun vader zijn.

Voor de vaders
die eigenlijk nog geen
vader en papa mogen heten
want ze zijn vader
van de onvervulde wens
de vaders niet aan de wieg
maar in hun hart en hoofd
het wensende verlangen dat hen echt
een kind wordt beloofd.

Voor de vaders
die hier niet meer zijn
ze worden gemist en
er wordt aan ze gedacht
zoals iedere dag maar
vandaag net even meer
de herinneringen
ze zijn zo mooi maar
het gemis doet o zoveel zeer.

Voor die vaders
die niet echt
de allerbeste vaders zijn
die zorgen voor donker
voor verdriet en voor
ongelooflijk veel pijn
de vaders die
heel misschien
eigenlijk geen vaders zouden
moeten zijn.

Hoe deze dag
ook voor je is
maakt deze dag
je verdrietig, boos,
bang of gewoon
best wel blij
vandaag is het vaderdag
en morgen is die
dag weer voorbij.

bron : www.gezinspastoraal.be
Tekst : © Woordkunsten – Foto: Pixabay 

Drievoudig één zijn

Met God op stap gaan
naar je medemensen toe,
is Vader zijn:
je zal hevig naar hen verlangen
en hen liefhebben
zoals een echte vader houdt van zijn volk.
Je zal kansen geven ernstig nemen
en geloven in diegenen
met wie je werkt.

Op stap gaan is ook Zoon zijn:
je gedragen voelen
en gestuwd door een innige liefde
die je helpt losmaken en bevrijden
uit wat mensen tegenhoudt
voluit te leven.
En jezelf aanvaarden
en ieder ander met wie je samen bent.

Op stap gaan is Geest, ruimte, zijn:
je niet op jezelf richten
of op een zeker doel,
maar verder kijken,
samen eerlijke horizonten zoeken
naar een helende eenheid toe.

(Uit zondagsvieringen)


Hoogfeest van Pinksteren

Dank U, Geest, want ik heb uw wijsheid nodig, al was het maar om dankbaar te zijn voor de vrije wil die ik heb gekregen.

Dank U, Geest, want ik heb uw inzicht nodig, al was het maar om in te zien dat ieder het recht heeft op zijn eigen fouten.
Dank U, Geest, want ik heb uw raad nodig, al was het maar om ook anderen te kunnen helpen
Dank U, Geest, want ik heb uw kennis nodig, al was het maar om te weten wat goed is en wat kwaad.

Dank U, Geest, want ik heb uw eerbied nodig, al was het maar om mijn medemensen te kunnen respecteren.

Dank U, Geest, want ik heb uw geloof nodig, al was het maar om oprecht christen te kunnen blijven.

Dank U voor uw gaven, voor uw inspiratie. Dank U dat Gij gekomen zijt en blijft komen al was het maar opdat ik écht mens zou kunnen zijn.
Amen.
(bron : dominicanen.org)

De eerste communies hadden plaats in het weekend van 4 en 5 mei. Tijdens drie vieringen werden de kinderen – net als de kleine man Zacheüs – uit hun boom geroepen om bij Jezus te komen. Het thema “Zacheüs” werd passend geïllustreerd met een grote boom vooraan en in de liederen.

foto’s : foto Jan en Kurt Van Roye

Gebed voor Moederdag

God, omdat u niet overal tegelijk kunt zijn,
heeft u ons moeders gegeven.
Dank u voor haar sterke liefde.
haar koesterende handen,
haar luisterende hart
haar wijze raad.
Wij bidden u voor alle moeders.
Voor moeders in rijkdom en armoede,
met een carrière of op de vlucht,
jonge moeders en oude moeders,
moeders met kinderen en zonder, en moeders die een kind verloren.
voor moeders die blaken van vertrouwen, of gekweld door twijfel en vragen.
Voor al die moeders bidden wij.
Laat hen merken dat u met hen bent.
Bevestig hen in het goede dat ze doen.
Geef hen vreugde en vrede.
Zo bidden we voor vandaag, morgen, alle dagen, tot in eeuwigheid.
Amen

Met dank aan Jos Moons s.j., Universitaire Parochie, Leuven

Proficiat aan alle moeders!

foto : © Pixabay

Vormsel 2024

foto’s : © FotoJan

 

Pasen :

Paaswake :

Goede Vrijdag :

Witte Donderdag :

foto’s: dankjewel aan Rita Casier, Joost Levrouw, Rosa Van Overschelde, Luc Lenoor