Wat voorbij is

MET EEN NIEUWE GRONDTOON HET WERKJAAR IN…

In het voorjaar was “Een jaar op zee” te zien op de tv. Het was een programma waarin de immer sympathieke Wim Lybaert voor één jaar visser werd onder de vissers. Dat betekende concreet dat hij met professionele vissers uit o.a. Oostende, Zeebrugge en Nieuwpoort meeging om te vissen en zo aan den lijve ondervond dat vissen een zeer harde en lastige stiel is. Elke 2 à 3 uur -de klok rond en 7 dagen op 7 – werden de netten opgehaald en werd de vangst een eerste keer getrieerd. Wat overbleef werd vervolgens schoongemaakt, gesorteerd en daarna in het koelruim gestockeerd.

Ook onze Kerk gooit haar netten uit. En ook bij haar is de “vangst” zeer gevarieerd. Er zijn de kerk betrokken mensen die zich intens verbonden weten met wat er zich in de plaatselijke maar ook in de grote Kerk afspeelt.  Er zijn de groepen geëngageerden, waaronder veel vrijwilligers, die vanuit hun geloof, bereid zijn om veel voor hun parochie te doen. Er zijn ook mensen die je voor een doop, een eerste communie of een afscheid van iemand uit de dichte familie- of vriendenkring nog wel eens kunt aantreffen in een kerk. Maar als de ‘ceremonie’ eenmaal voorbij is, zie je ze niet meer. Weinig tot geen kinderen zie je daarna terug in de kerk. Wat heeft dat dan voor zin dat ze hun communie doen? Of dat ze huwen voor de Kerk?

In de visie van de vissers zou je moeten “triëren”. Als zij vangst binnenhalen, wordt onmiddellijk al een eerste triage gedaan. Wat aan de normen voldoet, wordt gehouden. Wat echter onbruikbaar is, te klein uitvalt, niet goed genoeg is van kwaliteit of ondermaats is, wordt weggeworpen of terug in zee gegooid.

Drie jaar geleden startte bisdom Brugge een pastoraal project met het oog op de toekomst van de Kerk in onze contreien. Daarbij werd niet zozeer de nadruk gelegd op wat we in onze plaatselijke geloofsgemeenschappen allemaal moeten of kunnen doen in de tijd die komt en ook niet hoe we het kunnen aanpakken, hoe belangrijk dat allemaal natuurlijk ook is. Er werd vooral gesteld dat wij dienen na te denken waarom en waartoe wij geloofsgemeenschap zijn en wat het voor ieder van ons betekent om gelovig te zijn.

Leven wij vanuit de Blijde Boodschap (klemtoon in het eerste jaar)? Is het aan ons te zien dat we christenen zijn en doen we wat we verkondigen (aandachtspunt in het tweede jaar)? En hoe proberen wij werk te maken van gemeenschapsopbouw (inzet voor komend werkjaar)?

Neen, met alle respect voor de vissers en voor hun werk. Wij in onze branche triëren niet. Wij zoeken naar wat ons verbindt. Onze slogan dit jaar luidt dan ook niet voor niets: gevonden, Verbonden, gezonden, waarbij dit jaar “Verbonden” extra wordt benadrukt.

In zijn boek “Welke kerk? Vandaag en morgen” schreef Jurgen Mettepenningen: “De kerk van de toekomst zal het moeten hebben niet van haar macht of van haar structuren, maar van haar verhaal, van visie en visioen, van haar authenticiteit als gemeenschap van gelovigen die bewogen zijn door Jezus Christus.”

Laten we in de tijd die komt werk maken van die hechte en gastvrije gemeenschappen. Een fijn werkjaar toegewenst in jullie pastorale eenheden!

bron : Carine Dochy, medewerker bisdom Brugge.

We wensen aan alle leerlingen, leerkrachten, directies en aan
allen die betrokken zijn in het onderwijs een goed schooljaar!!

Ik wens je toe wat velen niet hebben: tijd.
Ik wens je tijd
om verheugd te zijn, en te lachen,
en wanneer het je past,
daar iets mee te doen.
Ik wens je tijd voor jouw doen en denken,
niet voor jezelf alleen
maar ook om te geven en uit te stralen.
Ik wens je tijd,
niet tot haasten en lopen
maar tijd voor rust en gemoed.
Ik wens dat Hij bij jou mag blijven
als tijd voor verwondering,
voor vertrouwen
in plaats van tijd om naar de klok te kijken.

foto' s : pixabay

Ik wens je tijd
om naar de schepping te kijken,
en tijd om te groeien …
Ik wens je tijd
om opnieuw te hopen en te beminnen,
want uitstel van die tijd heeft geen zin.
Ik wens je tijd om weer jezelf te vinden,
en elke dag, elk uur
als een geschenk te ervaren.
Ik wens je tijd om te leven, ten volle
en er een deugddoende
en zinrijke vakantie van te maken!

Ellen Vanduynslager uit ‘map zingeving CM’

Maria, sterke vrouw.
Maria, wegwijzer naar Jezus,
      jouw kind in Gods plan
      voor vrede onder de mensen.
Maria, open deur voor nieuw leven,
      jij brengt God onder de mensen
     en leert ons wat liefde betekent.
Maria, voorvechtster voor armen en verdrukten,
      jij leert ons anders kijken
      naar waar het echt om gaat.
Maria, troost voor zoveel leed,
      jij blijft zo menselijk bereikbaar
      voor wie het leven tegenzit.
Maria, sterke vrouw,
      jij bent heel bescheiden aanwezig
     tot op vandaag.

Wies Merckx

Wij wensen U een zalige Hoogdag van Maria Hemelvaart

De Wereldjongerendagen (WJD) zijn een driejaarlijkse meerdaagse internationale jongerenbijeenkomst. De paus nodigt jongeren van de hele wereld uit om samen hun geloof te delen en te vieren .Het thema: ‘ Maria reisde met spoed’

foto : vaticannews rugzak

Een 90 tal West-Vlamingen gaan er naartoe. 300 in ons land. Ook uit ons decanaat. We zullen dan ook elke viering bidden voor hen. We sluiten daarbij aan bij de oproep van de paus en onze bisschop.

Over het thema: Maria die opstaat en met spoed op weg gaat naar haar nicht is een teken van naastenliefde en een missionaire ingesteldheid. De spoed waarmee ze reist is een oproep van de paus aan alle jongeren: “Dat de evangelisatie van de jongeren actief en missionair mag zijn. Het is op die manier dat ze de levende Christus zullen herkennen en van Hem getuigen. Verder zegt de paus:

‘Wanneer Maria op weg gaat naar Elisabeths huis doet ze dit op een sneltempo, zoals dat van iemand van wie het hart en het leven vol zijn van God, vol van zijn vreugde. En dus kunnen we, om eruit te leren, aan onszelf vragen: Hoe stap ik door het leven? Denk ik verder in de toekomst of blijf ik treuzelen in verdriet en pessimisme? Ga ik vooruit of sta ik stil en heb ik medelijden met mezelf? Als we in het leven verdergaan met slepende voeten van mopperen en kletsen, dan brengen we God tot bij niemand. Dan brengen we enkel boosheid en donkere dingen tot bij de mensen.’

 

Wil je er graag “digitaal” bijzijn? Dan kan je alle nieuws over de Wereldjongerendagen 2023 in Lissabon op de voet meevolgen in de blog:
https://www.kerknet.be/ijd/blog/wjd-blog-lissabon-2023?microsite=17299

1 van de vele getuigenissen ‘ ik kwam gelovig terug uit Rome’ Anneleen De Beule uit Lokeren
https://www.kerkenleven.be/uitgave/2322/artikel/wat-zijn-de-wereldjongerendagen-alweer

Gebed wereldjongerendagen:

Onze-Lieve-Vrouw van de Bezoeking,
Opgestaan en haastig onderweg gegaan
naar het bergland om Elisabeth te ontmoeten,
Wil jij ons leiden naar alle mensen?
Alle mensen, wachtend op een levend Evangelie:
Jezus Christus, je Zoon en onze Heer!

Wij zullen op weg gaan,
met haast, zonder afleiding,
zonder vertraging,
bereidwillig en met vreugde.

Wij zullen op weg gaan, vredevol,
want wie Christus in vrede draagt,
wordt vredesgezant.

 

Onze-Lieve-Vrouw van de Bezoeking,
Door jou geïnspireerd,
Zullen deze Wereldjongerendagen
een gemeenschappelijke viering worden
Van de Christus die wij in ons dragen,
net zoals jij Hem ooit droeg.

Moge het worden een tijd van getuigen en delen,
broederschap en dankzegging,
Ieder van ons: vol verwachting,
gericht op elkanders gelaat.

Samen met jou,
Gaan we de weg van ontmoeting,
Opdat de wereld mogen samenkomen
In broederschap, gerechtigheid en vrede.

Help ons,
Onze-Lieve-Vrouw van de Bezoeking,
Christus te brengen naar iedereen,
Luisterend naar de Vader,
In de liefde van de Geest!