Wat voorbij is

In het weekend 15/16 januari stonden wij stil bij het nieuwe jaarthema van ons bisdom ‘ de vreugde van het evangelie’.

Paus Franciscus straalt de vreugde van het evangelie uit.
Hij wil dit doorgeven aan alle christenen.
We gingen even in op dit thema. Het evangelie paste wonderwel: de bruiloft van Kana.

Er werden 6 kruiken wijn geplaatst. Letterlijk en figuurlijk stonden we stil bij water en wijn.

Onthoud vooral de laatste kruik.

foto : © CCV

In Kana was er een bruiloftsfeest.
Er stonden zes stenen kruiken,
en ieder van die kruiken was boordevol wijn,
van de allerbeste wijn.

De eerste kruik bevatte wijn vol blijdschap
om ieder kindje dat geboren werd,
om ieder doopsel dat men vierde,
om iedere naam die werd gegeven.

De tweede kruik bevatte wijn geperst uit vele druiven…
Maar druiven persen is soms zwaar.
Het was de wijn van zorgen en verdriet,
maar de liefde maakte het lijden vruchtbaar.

De derde kruik bevatte de wijn van gastvrijheid.
Alle kinderen en kleinkinderen waren welkom thuis
met hun vreugden, vragen en zorgen.
Ieder weet hoe goed dat doet, hoe rijk je dan bent.

De vierde kruik bevatte de wijn van vergeving en verzoening.
Van ouders die mild zijn voor hun kinderen,
hen aanvaarden zoals ze zijn,hen altijd weer nieuwe kansen geven.

De vijfde kruik bevatte wijn van stilte en van bidden,
van danken en erkennen
dat het God is die draagt,
dat het God is die samenhoudt.

De zesde kruik bevatte de onbekende wijn,
de wijn die nog niemand proefde,
de wijn die bewaard wordt voor al de dagen
die God nog zal schenken.

tekst : uit “zondagsvieringen” liturgie van de Dominicanen

Bij de start van de advent zaten Emma en Vic de eerste keer aan de tafel van Jezus. Dit samen met grote mensen en supporters uit hun klas. Het was fijn dat ze erbij waren ter ondersteuning nadat corona hen in quarantaine had gezet.Op zaterdagmorgen 27 november gonsde het al vroeg met activiteit in de kerk. Vormelingen, samen met hun tochtgenoot, gingen op tocht langs zeven ankerplaatsen:

  1. Geboorte
  2. Doopsel
  3. Zalven
  4. Handen
  5. Tafel
  6. Toekomst
  7. Kruis
Vormseltocht: druk op onderstaande foto

Bij elk ankerpunt kregen ze opdrachten en vragen. Elk ankerpunt was wat anders. Van gebedje maken, lichtje aansteken, woord vinden… Het was natuurlijk de bedoeling dat de vormelingen er samen over praatten met hun tochtgenoot. De tijd was vaak te kort om lang te blijven stilstaan. Alles gebeurde coronaproof, wat uiteraard moest. Iedereen hield zich aan de richtlijnen, al was het niet gemakkelijk.

Op het einde van de bijeenkomst ontvingen de vormelingen hun vormselkruisje tijdens een bezinningsmoment.

Met dank aan de catechisten en helpers voor hun bijdrage aan een ankerplaats en voor hun inzet bij het klaarzetten en opruimen.