Wat voorbij is

Wandeltocht van hoop en licht

Omdat we in deze kersttijd niet fysiek konden samenkomen, zochten we naar een coronaproof initiatief. Dit kwam er in de vorm van een kerstwandeling tot en met zaterdag 9 januari. Aan de hand van de figuren van de kerststal gingen we op weg naar Kerstmis door de Lichterveldse straten.

Op het einde van de wandeling was het mogelijk om een vrije bijdrage te geven ten voordele van Welzijnszorg. Nu vele acties zoals Soep op de stoep niet plaatsvonden, was alle steun welkom.

Wie wil kan nu nog altijd storten voor Welzijnszorg op rekening BE21 0000 0000 0303.


Het verspreiden van het Vredeslicht.

Het Vredeslicht wordt elk jaar door een kind in Bethlehem aangestoken en wil mensen motiveren om tussen Kerstmis en Nieuwjaar een persoonlijke en actieve bijdrage op te nemen om warmte, vreugde, licht en hartelijkheid aan alle mensen door te geven.

Het licht was vanaf dinsdagnamiddag 15 december af te halen met een eigen kaarsje. Dit  in de Sint Jacobuskerk van Lichtervelde en in de Sint Henricuskerk van Torhout
Dit tot en met zondag 20 december 2020.

Wij wensten zo mee te bouwen aan dit mooi initiatief van vredeslicht, en ook wat warmte en hoop in deze moeilijke coronaperiode te brengen.

Wie dit wilde kon met een eigen kaars of met een gewoon kaarsje dat je aankocht in de kerk, het vredeslicht aansteken en meenemen naar huis of ook eentje voor een eenzame buur.

Wenst u nog wat meer informatie over het Vredeslicht, dan kunt u via deze link terecht.


De vormselwerking 2021 zou normaal eind november van start gaan. Door de coronapandemie kan de vormselvoorbereiding echter niet doorgaan zoals ze was gepland. Samenkomen met groepen en het vieren van de eucharistie is namelijk niet toegelaten. De groep catechisten bleef niet bij de pakken zitten en werkte enthousiast aan een thuisopdracht. Aan de vormelingen werd gevraagd om te gaan wandelen en met de blaadjes die ze vonden een lichtje te maken.
De vormelingen gingen vol vuur aan de slag. Het resultaat zie je in volgend filmpje :


Dank aan jou, vrijwilliger voor je inzet, ook al is het misschien gering deze tijd.

Toch graag: B E D A N K T. Hou vol

#IVD2020 #vrijwilligerskracht


Beste mensen, 

Ondertussen is de Adventstijd voorbij. In deze donkerste periode van het jaar ontstaken we vier maal licht van hoop en vertrouwen op weg naar Kerst. De Coronapandemie maakte dit ritueel dit jaar nog sterker en krachtiger. Er vonden geen publieke erediensten plaats, maar zoals beloofd, lieten we elkaar niet los en ging geloven verder. 

Blijvend volhouden en blijvend alert en ‘raakbaar’ voor de nood van anderen!