Wat voorbij is

In het weekend van  17/18 september stonden wij stil bij het nieuwe jaarthema van ons bisdom ‘ de vreugde van het Evangelie : op uw Woord ’. 
We lieten we ons inspireren door een bekende tekst uit het evangelie van Lucas over de roeping van de eerste leerlingen (Lucas 5,1-11).  We lezen er hoe Petrus ontmoedigd terugkeert na een hele nacht vissen zonder noemenswaardige opbrengst.  Jezus vraagt hem om nog eens de netten uit te gooien.  Petrus ziet dat eerst niet zitten maar gaat daarna toch in op Jezus’ vraag.  “Op uw woord zal ik mijn netten nog eens uitgooien.”

Op uw Woord.  Het is de slogan van de nieuwe grondtoon geworden.  Het is een slogan die te denken geeft.  Hoe vervuld zijn wij door (de vreugde van) het Evangelie?   Durven wij op Zijn woord naar buiten gaan -de wereld in- en getuigen niet alleen met woorden maar ook met daden wie we zijn en waar we voor staan?  Toen de bekende Praagse priester Tomas Halik afgelopen mei in ons land was, zei hij het als volgt : “De vissers uit Galilea die niets gevangen hadden, voelden zich gefrustreerd en leeg.  In onze tijd hebben heel wat christenen gelijkaardige gevoelens wanneer ze de leegloop van kerken, kloosters en seminaries zien.  En dan klinkt het woord van Jezus : Probeer het opnieuw.  Vaar naar het diepe en werp uw netten uit.”  Halik zegt hierover : “Juist in onze tijd waarin frustratie en vermoeidheid hun tol eisen, moeten we het christendom een nieuwe kans geven.  We moeten niet hetzelfde opnieuw doen, niet dezelfde fouten herhalen, niet de gekende paden opnieuw bewandelen, maar geïnspireerd door zijn woorden creativiteit aan de dag leggen, moed hebben om opnieuw te beginnen en nieuwe wegen durven te gaan.”
(interview met T.Halik in het St Baafshuis te Gent, Kerknet 27 mei 2022 — foto : © ccv)

foto : © CCV

Het jaarthema 2022-2023 van het katholiek onderwijs Vlaanderen is “Vertrouwen uitstralen”, met Maria als inspiratiebron.
Dit schooljaar volgen we Maria op haar levenspad, als ons voorbeeld van vertrouwen uitstralen, als vindplaats voor lichtpuntjes van vertrouwen.

We wensen de jongeren
en allen die in het onderwijs werkzaam zijn
een goed schooljaar 2022-2023 toe.

Maandag 15 augustus

Ten Hemelopneming van Maria

Maria was een sterke, lieve vrouw,
Jodin in hart en nieren,
en daarom zo gevoelig
voor de Boodschap van haar Zoon.

Zij kwam uit het volk,
groot geworden met de Schrift,
en daarom zo begerig
naar elk woord dat Jezus sprak.

Zij was opgegroeid in een simpel dorp,
levend op straat en bij de bron,
en daarom zo solidair
met de kleinen en de armen.

Zij was de lieve, sterke vrouw.
Zij ging haar eigen weg
van vermoeden naar geloof,
van twijfel naar haar zekerheid.

Maria licht ons voor als ’t donker wordt.
Zij troost ons met haar stilte zonder woorden.
Zij gaf haar ja-woord,
en dat ja-woord duurt nog altijd voort.
Nog altijd is zij met haar Zoon verbonden.

Zolang Jezus’ Geest
zichtbaar blijft in onze Kerkgemeenschap,
zolang zal ook zijn moeder
onopvallend bij ons zijn.

Manu Verhulst
(uit zondagsvieringen dominicanen)

Hieronder enkele foto’s van de feestelijke eucharistieviering op zondag 24 juli ter ere van de Heilige Margaretha. Tijdens deze plechtige eucharistieviering werd het levensverhaal van het jonge meisje nog eens verhaald: hoe ze haar moeder verloor kort na de geboorte, het christelijke geloof ontdekte bij haar voedster, hoe haar vader haar dwong dit nieuwe geloof af te zweren, de Romeinse veldheer haar als jonge vrouw wilde verleiden en hoe ze een gruwelijke marteldood is gestorven. Op het einde van de viering werden we gezegend met de relikwie van de heilige Margaretha. Door de mooie Engelstalige hymnen van het Margali koor duurde de viering uiteraard wat langer dan gewoonlijk.