Wat voorbij is

Zondag 4 februari vierden we Lichtmis in de kerk van Sint-Henricus.
Dank aan alle aanwezigen, alle medewerkers, EH Rik Deprez en Luc Lenoor voor de foto’s.

Johnny Gryspeert versterkt al een tijdje het team van onze pastorale eenheid Sint-Margaretha. Op zondag 7 januari 2024 werd hij officieel aangesteld door vicaris-generaal Marc Steen, alsook herbevestigden de overige teamleden hun engagement.

foto’s : met dank aan Luc Lenoor

2024

Een jaar vol nieuwe dingen.
Staat aan onze deur te dringen.
Wat het ons bieden zal?
Trap niet in die val.
Open de deur met een glimlach.
En zie wat ons allen wacht,
dag per dag.

Bron : naar www.nieuwjaarswensen.be

KERSTTIJD

bron tekst Kerknet - foto pexels

Zalig Kerstfeest aan de kinderen
die met hun lach
vreugde brengen in onze wereld.
Zij dragen Gods warmte bij de mensen.

Zalig Kerstfeest aan de ouderen,
die hun levenswijsheid willen delen
met de mensen die ze ontmoeten.
Zij geven Gods woorden van inzicht door.

Zalig Kerstfeest aan iedereen
die het kind Jezus, hét Licht, in zijn hart draagt.

Mogen wij zijn licht voor de mensheid uitstralen:
zijn Warmte, zijn Troost en zijn Liefde.
Zo zijn we echte kerstmensen
en maken we samen zijn naam waar:

Een zalige hoogdag van Kerstmis.