Doopsel

Als nieuw leven zich aandient, wensen gelovige ouders hun kind te laten opnemen in de geloofsgemeenschap door het doopsel.

Dit sacrament is een eerste stap in de lange weg, die ouders, peter en meter met hun doopkind willen afleggen.

In onze Pastorale Eenheid vindt het doopsel plaats op zaterdagnamiddag of op zondagvoormiddag om 11u15.

Aanvragen :

Ouders kunnen het doopsel voor hun kindje aanvragen op het secretariaat of bij de pastoor.
Een doopcatechist neemt contact op met de familie om dit voor te bereiden