Doopsel

Algemeen :

Als nieuw leven zich aandient, wensen gelovige ouders hun kind te laten opnemen in de geloofsgemeenschap door het doopsel.

Dit sacrament is een eerste stap in de lange weg, die ouders, peter en meter met hun doopkind willen afleggen.

In onze Pastorale Eenheid vindt het doopsel plaats op zaterdagnamiddag of op zondagvoormiddag om 11u15.

Doopsel : Wat tijdens Coronatijd? :

Normaal kan een doopsel doorgaan, maar 100% zeker is dit niet in deze tijd.

Er blijven veiligheidsmaatregelen zoals afstand houden, per bubbel zitten, mondmasker dragen.

Ook de symbolen bij het doopgebeuren zijn ‘afstandelijker’. De priester mag het kind niet lijfelijk aanraken. Geen kruisje op het hoofd, zalving met wattenstaafje, alles op afstand. ( groepsfoto uit elkaar en liefst buiten)

Een doopsel voor Corona, zonder veiligheidsvoorschriften, zal nog wel duren tot het najaar. Dus beter wachten om een echte zinvolle doop te hebben. Het doopsel is niet aan een leeftijd gebonden. Meer zelfs: een kind dat ouder is, beseft beter wat gebeurt. Het doopsel is tevens een uitdrukking van een geloofsbeleving, meer dan een ééndagsgebeuren.

Aanvragen :

Ouders kunnen het doopsel voor hun kindje aanvragen op het secretariaat of bij de pastoor.
Een doopcatechist neemt contact op met de familie om dit voor te bereiden.