Doopsel

Algemeen :

Als nieuw leven zich aandient, wensen gelovige ouders hun kind te laten opnemen in de geloofsgemeenschap door het doopsel.

Dit sacrament is een eerste stap in de lange weg, die ouders, peter en meter met hun doopkind willen afleggen.

In onze Pastorale Eenheid vindt het doopsel plaats op zaterdagnamiddag (tussen 14u00 en 17u00) of op zondagvoormiddag om 11u15.

Het doopsel is niet aan een leeftijd gebonden. Meer zelfs: een kind dat ouder is, beseft beter wat gebeurt. Het doopsel is tevens een uitdrukking van een geloofsbeleving, meer dan een ééndagsgebeuren.

Aanvragen :

Ouders kunnen het doopsel voor hun kindje aanvragen op het secretariaat of bij de pastoor.
Een doopcatechist neemt contact op met de familie om dit voor te bereiden.