Langdurige ziekte (ouderdom)

Denk je aan de ziekenzalving?

Mensen die ziek of oud zijn, krijgen bemoediging als ze gezalfd en gezegend worden met het sacrament van de zieken. Het gezamenlijk gebed geeft kracht en sterkte. Tegelijk geeft het de nodige innerlijke rust om met open handen te ontvangen en te dragen wat God voor hen heeft toebedacht.

Ben je thuis langdurig ziek en je wenst een bezoek van de parochie, dan kun je (of iemand anders) dit melden op het secretariaat. (051/72.21.53)