eco-kerk

Zondag 1 oktober, 26° zondag door het jaar

De roeping beleven de behoeders te zijn van Gods werk is een wezenlijk onderdeel van een deugdzaam bestaan.. (Laudato Si’ 217)

De nood is groot om je voor deze wereld en voor onze kwetsbare aarde in te zetten. Er mag niet worden getreuzeld, er staat zoveel op het spel!

Zondag 24 september, 25° zondag door het jaar

Ik wil allen groeten, bemoedigen en danken die, in de meest diverse sectoren van de samenleving, werken aan de bescherming van het huis dat we samen delen.. (Laudato Si’ 13)

Als Jezus in het evangelie een vergelijking wil maken met Gods Koninkrijk, vertelt hij een verhaal dat zich afspeelt in deze wijngaard. En de heer van de wijngaard roept om zo’n medewerkers, meerdere keren zelfs. De beloning is voor iedereen hetzelfde. Misschien is die ‘ene denarie’ wel gewoon de voldoening om meegewerkt te hebben aan een verzoende, geheelde wereld, waar leven is voor al wat leeft en ademhaalt..

Zondag 17 september, 24° zondag door het jaar

En toch is alles niet verloren, omdat de mens in staat is zeer laag te vallen, maar zich ook kan overtreffen.. (Laudato Si’ 205)

We leven in een wereld waar de rijkste 20% van de bevolking 80% van de goederen van de wereld opsoupeert, en waar een economisch systeem in stand gehouden wordt dat vernietigend is voor de aarde.

bron en meer informatie : https://netrv.be/ecokerk

Zondag 10 september, 23° zondag door het jaar

In dit kader zet de sociale liefde, samen met het belang van de dagelijkse kleine gebaren, ons ertoe aan te denken aan grote strategieën die doeltreffend de aantasting van het milieu stoppen en een cultuur van de zorg aanmoedigen die heel de maatschappij doordringt. (Laudato Si’ 231)

Alles is met elkaar verbonden: we mogen ‘de aarde’ naast ‘de arme’ zetten, en we moeten beider schreeuw horen, lezen we in Laudato Si’. Het is onze dure plicht elkaar te waarschuwen als het met deze wereld mis loopt. We zijn ‘als wachters aangesteld’ om te waken over elkaars welzijn en het behoud van onze planeet en het leven.

bron en meer informatie : https://netrv.be/ecokerk

Zondag 3 september, 22° zondag door het jaar

De natuur enkel zien als een winstgevend object in dienst van ons eigenbelang, heeft verstrekkende gevolgen voor de samenleving. (Laudato Si’ 82)

Onze wereld kan onze levensstijl niet aan. In razend tempo worden grondstoffen opgedolven, bossen gekapt, water verbruikt en ecosystemen onder druk gezet. Ons verbruik aan materiaal en energie blijft stijgen. Intussen gaat een rijke verscheidenheid aan leven verloren, ook van soorten die ons voorzien van voedsel, medicijnen, en andere nuttige producten. Wie er tegenin gaat wordt bestempeld als onrealistisch en niet efficiënt. (Laudato Si’ 190-191)

bron en meer informatie : https://netrv.be/ecokerk