broederlijk-delen

In Lazarus herkent Jezus zijn volk, die dodelijk ziek lijkt zijn . Zo roept Jezus Lazarus naar buiten en doet hem opstaan.

We mogen mee opstaan en protesteren tegen al wat het leven kapot maakt. We verheffen onze stem om te kiezen voor het leven. We staan er niet alleen voor. Als minstens 25% van de mensen zich samen inzet, wordt de wereld anders.

Een blinde wordt door Jezus de ogen geopend, hij laat hem kijken met nieuwe ogen en zien wat werkelijk is.

We kunnen met nieuwe ogen, met de blik van kleine mensen naar onze wereld kijken. Iedereen, hoe klein of beperkt ook, kan meebouwen aan een nieuwe manier van samenleven. Kijk je deze week uit naar kleine signalen van verandering?

Als minstens 25% van de mensen zich samen inzet, wordt de wereld anders.
(Dit weekend is er een eerste omhaling voor Broederlijk Delen)

Bij de bron van Jakob ontspint zich een gesprek tussen Jezus (Messiaanse gemeenschap) en een vrouw (Samaritaanse gemeenschap). Ongezien en ongehoord zowel voor Samaritanen als Joden.

Scheidingsmuren breken zet ook ons op weg naar een samenleving van gelijkheid en gerechtigheid. 

“Staat op en wees niet bang!” Net zoals voor Jezus’ leerlingen, vraagt het ons nog wat tijd en inzicht om te weten wat ons te doen staat. Nu weer de berg af, maar met nieuwe moed. Nieuwe moed voor jou, jij met je grote of kleine problemen op je werk, in je gezin, in je engagement, bij de weg die je moet gaan. Nieuwe moed voor allen die medestander worden in de 25%-revolutie.

Gehoor geven aan Gods woord en het onderhouden. Zorgen voor een bewoonbare aarde. Gerechtigheid ook voor de minste mens. Die keuze maakt Jezus in de woestijn. Hij laat zich niet verleiden door macht en rijkdom.

Het grote geld, een bondgenootschap met de groten der aarde, macht en invloed worden Jezus voorgespiegeld. Maar Jezus kiest voor Gods droom van een nieuwe wereld. Welke keuze maken wij? Laten wij ons verleiden door macht en succes, door rijkdom en bezit, door de god van het kapitaal of kiezen wij voor het paradijs op aarde, voor een duurzame wereld, voor inzet en zorg voor mensen, voor een warmere samenleving.

Ook wij worden opgeroepen. We hebben tijd en luwte nodig om tot inzicht te komen, om een breed draagvlak te creëren voor die nieuwe samenleving, zonder ongelijkheid. Inkeer, ommekeer en solidariteit, het moet van binnenuit gebeuren en aanzetten tot handelen. We horen de oproep om samen in onze gemeenschap, onze familie, onze buurt, onze vereniging, onze jeugdbeweging, op het werk wegen van solidariteit te gaan. Daarvoor hebben we elkaar nodig