Hoop geven

Het mooiste
wat we aan mensen kunnen geven,
is de hoop, het vooruitzicht op een toekomst van geluk,
een toekomst die nu al begonnen is, omdat jij mens-nabij wil leven.

Dit is geen pleidooi
om valse hoop te geven,
en de realiteit met zijn pijn en zijn lijden te ontkennen.

De realiteit, het leven
kent zijn machteloosheid,
zijn momenten van te veel pijn, van te veel vragen en onzekerheden.
Het is begrijpelijk dat mensen het dan niet zien zitten.
Hoop geven begint soms alleen met machteloosheid te beluisteren,
er zijn als mensen hun leven niet meer in handen hebben.

Er wordt geen hoop gegeven waar lijden en pijn alleen wordt weggetroost,
waar niet wordt begrepen dat de mens
zich door lijden en pijn minder mens voelt.

Er wordt hoop gegeven
door mensen graag nabij te zijn
met een luisterend oor, met een begrijpend hart,
met een diep geloof, met warme liefde.

Er wordt hoop gegeven
door mensen het gevoel te geven dat ze erbij horen,
dat ze van betekenis zijn.

En als er hoop wordt gegeven,
dan ontstaat er echte levensvreugde,
dan is er ook dankbaarheid om wat de ander en jij zelf
ontvangen hebben in het leven.

Elk contact is de moeite,
als mensen meer hoop hebben, als mensen dankbaarheid voelen,
als mensen elkaar nabij zijn en echt gemeend mee leven.

Ik wens je 
veel momenten van hoopgevende contacten,
veel momenten van vreugde en van diepe dankbaarheid.

Laten wij zoeken om mensen
ook in de meest moeilijke situaties toekomst te wijzen.
Laten wij zelf ook bronnen van hoop zoeken om
op onze beurt hoopgevende mensen te zijn.

Dat het ons goed gaat,
om er te kunnen zijn voor anderen!

Luc Vandenabeele