De zin van het leven vandaag…

Waar twee of meer mensen zorg dragen voor mekaar,
wetend dat de kwetsbaarheid bij de ene net zo leeft bij de andere…

Waar twee of meer mensen mogen thuiskomen bij mekaar,
wetend dat ze verlangen om veilig en geborgen te zijn bij mekaar…

Waar twee of meer mensen klankbord zijn voor mekaars bezorgdheid,
wetend dat ze mogen uitspreken wat ze nergens kwijtraken…

Waar twee of meer mensen mekaar bemoedigen,
wetend dat er in de donkerste nacht nog altijd sterren zijn…

Waar twee of meer samen zijn in mijn naam,
dààr is het Leven, de zin van ons bestaan.

Wij zijn geroepen om altijd opnieuw op weg te gaan naar een nieuwe morgen!

JD