De vriend van dag en nacht

Ik ben de vriend van dag en nacht. Ik zal er zijn.
Voor elke nood, voor elke klacht. Ik zal er zijn.

Een vriend in voor- en tegenspoed. Ik zal er zijn.
Die altijd voor je opendoet. Ik zal er zijn.

Klop en mijn deur zal opengaan. Ik zal er zijn.
Vraag en mijn hart zal openstaan. Ik zal er zijn.

Bons op mijn deur en schaam je niet. Ik zal er zijn.
In levensangst, in zielsverdriet. Ik zal er zijn.

Word je tot ongeloof bekoord. Ik zal er zijn.
Een man een man, een woord een woord. Ik zal er zijn.

Voor elk verlangen, elk gemis. Ik zal er zijn.
Dit is mijn naam, nu en altijd: Ik zal er zijn.

Michel van der Plas