Zondag – Zindag (3 april)

Op zondag 3 april was het zo ver: Zondag-Zindag. Met een groepje enthousiaste parochianen stonden we na de zondagviering stil bij vergeving.

We begonnen met enkele stellingen over vergeving: van ‘Ik doe nooit iets fout’ tot ‘Vergeven is vergeten’. Iedereen mocht kiezen aan welke kant van de lijn ze zouden staan: gingen ze akkoord of niet akkoord. Wie wou, kreeg de kans om zijn standpunt toe te lichten. Dit gebeurde met respect voor ieders mening en ervaringen.

Vervolgens maakten we een ‘muur van vooroordelen’. Soms hebben ook wij snel ons oordeel klaar over iemand. Denk maar aan alle reacties op sociale media. Dan gaan we anderen uitlachen, uitsluiten en kwetsen. Zijn er zo van die dingen waarvoor of momenten waarop we iemand hebben uitgelachen, uitgesloten of gekwetst? En wanneer hebben wij dat zelf ervaren?

Zo’n dingen of momenten mocht iedereen opschrijven op een post-it en plakken op de muur. Ze vormen samen een muur. Want als we iemand veroordelen, zetten we een muur om ons heen zodat de ander niet binnen kan. Als we gekwetst worden, bouwen we een muur op om niet meer gekwetst te worden en laten we niemand meer binnen.

Tot slot schreven we op een blaadje iets waar we spijt van hebben. Dit blaadje gooiden we dan in het vuur. Zo konden we het symbolisch achter ons laten.

We eindigden de bezinning met een aperitief. Tijdens het aperitief werd duidelijk dat we nog lang niet waren uitgepraat over het thema… Het smaakte duidelijk naar meer.

Ik wil iedereen bedanken die mee voor een geslaagde activiteit zorgde.

Thea Levrouw

foto’s: Luc De Graeve