Wereldjongerendagen van 1 tot 6 augustus 2023 in Lissabon

De Wereldjongerendagen (WJD) zijn een driejaarlijkse meerdaagse internationale jongerenbijeenkomst. De paus nodigt jongeren van de hele wereld uit om samen hun geloof te delen en te vieren .Het thema: ‘ Maria reisde met spoed’

foto : vaticannews rugzak

Een 90 tal West-Vlamingen gaan er naartoe. 300 in ons land. Ook uit ons decanaat. We zullen dan ook elke viering bidden voor hen. We sluiten daarbij aan bij de oproep van de paus en onze bisschop.

Over het thema: Maria die opstaat en met spoed op weg gaat naar haar nicht is een teken van naastenliefde en een missionaire ingesteldheid. De spoed waarmee ze reist is een oproep van de paus aan alle jongeren: “Dat de evangelisatie van de jongeren actief en missionair mag zijn. Het is op die manier dat ze de levende Christus zullen herkennen en van Hem getuigen. Verder zegt de paus:

‘Wanneer Maria op weg gaat naar Elisabeths huis doet ze dit op een sneltempo, zoals dat van iemand van wie het hart en het leven vol zijn van God, vol van zijn vreugde. En dus kunnen we, om eruit te leren, aan onszelf vragen: Hoe stap ik door het leven? Denk ik verder in de toekomst of blijf ik treuzelen in verdriet en pessimisme? Ga ik vooruit of sta ik stil en heb ik medelijden met mezelf? Als we in het leven verdergaan met slepende voeten van mopperen en kletsen, dan brengen we God tot bij niemand. Dan brengen we enkel boosheid en donkere dingen tot bij de mensen.’

 

Wil je er graag “digitaal” bijzijn? Dan kan je alle nieuws over de Wereldjongerendagen 2023 in Lissabon op de voet meevolgen in de blog:
https://www.kerknet.be/ijd/blog/wjd-blog-lissabon-2023?microsite=17299

1 van de vele getuigenissen ‘ ik kwam gelovig terug uit Rome’ Anneleen De Beule uit Lokeren
https://www.kerkenleven.be/uitgave/2322/artikel/wat-zijn-de-wereldjongerendagen-alweer

Gebed wereldjongerendagen:

Onze-Lieve-Vrouw van de Bezoeking,
Opgestaan en haastig onderweg gegaan
naar het bergland om Elisabeth te ontmoeten,
Wil jij ons leiden naar alle mensen?
Alle mensen, wachtend op een levend Evangelie:
Jezus Christus, je Zoon en onze Heer!

Wij zullen op weg gaan,
met haast, zonder afleiding,
zonder vertraging,
bereidwillig en met vreugde.

Wij zullen op weg gaan, vredevol,
want wie Christus in vrede draagt,
wordt vredesgezant.

 

Onze-Lieve-Vrouw van de Bezoeking,
Door jou geïnspireerd,
Zullen deze Wereldjongerendagen
een gemeenschappelijke viering worden
Van de Christus die wij in ons dragen,
net zoals jij Hem ooit droeg.

Moge het worden een tijd van getuigen en delen,
broederschap en dankzegging,
Ieder van ons: vol verwachting,
gericht op elkanders gelaat.

Samen met jou,
Gaan we de weg van ontmoeting,
Opdat de wereld mogen samenkomen
In broederschap, gerechtigheid en vrede.

Help ons,
Onze-Lieve-Vrouw van de Bezoeking,
Christus te brengen naar iedereen,
Luisterend naar de Vader,
In de liefde van de Geest!