Vruchten van de aarde

Dinsdag 24 mei om 20.00 u. in kinderboerderij Den Ast, Hoogwielkestraat 55

Het is een aloude gewoonte om in het voorjaar, als de lente het land in bloei zet, Gods zegen te vragen over de vruchten der aarde. Generaties lang hebben boeren en tuinders dat gedaan. Vanuit dat besef blijft het zinvol om in deze tijd van het jaar even halt te houden om de Schepper van al dat goeds te danken en te loven.

In het besef dat we niet alles zelf in handen hebben en we slechts rentmeesters zijn van Gods schepping, willen we tijdens de eucharistieviering ‘voor de vruchten van de aarde’ vooral bidden om Gods zegen over de vruchten van onze gezaaide arbeid.

In deze viering bidden we dus voor een goede oogst. Dan denken we in het bijzonder aan allen die van de landbouw moeten leven. We hebben aandacht voor hun moeilijke situatie: hoe onderhevig en afhankelijk deze mensen zijn van het weer en de klimatologische omstandigheden voor hun inkomen.

De Landelijke Gilde wil na 3 jaar graag deze traditie terug oppikken. Ze rekenen op een grote belangstelling.

God van aarde, water, lucht en vuur

God van aarde, water, lucht en vuur,
U hebt deze wereld het licht laten zien
en haar beplant en bevolkt met allerlei leven.
Planten, dieren en mensen,
zij allen, zijn afhankelijk van Uw gaven.

Daarom bidden wij U:
Om vruchtbare aarde voor alle gewassen,
voor Uw woord in ons hart,
om helder water dat alle dorst lest,
dat ons van angsten en zorgen schoonwast,
om frisse lucht die de natuur doet ademen
en ons de adem van Uw Geest doet voelen;
om vuur dat warmte schenkt
en licht om ons heen en in ons hart.

God, als wij de kringloop zien van Uw natuur:
dan is het niet zo moeilijk
te geloven in de verrijzenis.
Versterk dit geloof in ons
door Jezus, die Uw Zoon en onze medemens is.

Amen.

(uit: https://laudato-si.nl)