Vormsel 2020 (weekend van 3 en 4 oktober)

Na lang wachten ontvingen de vormelingen van onze Pastorale Eenheid in het weekend van 3 en 4 oktober hun Vormsel. Het waren uitzonderlijke omstandigheden. Familie kon slechts beperkt aanwezig zijn. De vormelingen zaten niet vooraan in groep, maar naast hun familie in de kerk. De vormselkaarsen werden niet aangestoken tijdens de viering. Ze stonden onder de stoel van elke vormeling zodat iedereen een kaars kon meenemen naar huis. Meezingen mocht niet. Toch was het een bijzonder sfeervolle en mooie viering.

Het was een viering waarin de kracht van de Heilige Geest voelbaar en tastbaar werd. De vormelingen mochten voelen dat ze geliefd zijn in de ogen van God. Dat God hen nabij is. Dat de Geest meegaat op hun levensweg, hen licht en warmte schenkt. We wensen hen dat ze enthousiaste mensen mogen zijn die de vreugde van Gods liefde in zich mogen dragen en die ook mogen uitdragen naar wie ze tegenkomen in hun leven.

We willen iedereen bedanken die mee heeft gezorgd voor de mooie vieringen. We willen de vormheren danken voor hun inspirerende woorden voor de vormelingen. Ook willen we onze organist Pieter bedanken voor zijn mooie orgelbegeleiding en zang. Als laatste willen we alle catechisten bedanken voor hun grote inzet van het voorbije jaar. Het was dit jaar een nog grotere uitdaging dan anders om alles in goede banen te leiden, maar samen hebben we het tot een goed einde gebracht.

tekst : Thea Levrouw

met dank aan Foto Jan