Pasen 2021

Soms denken wij:
er is niets aan te doen.
Het leven op de wereld
is een lijf aan lijf gevecht,
in ‘t groot, in ’t klein.
De sterkste overwint,
de zwakke lijdt,
kan nergens nog terecht.


Zo was het op die donkere dag
toen God gekruisigd werd.
Verraden,
verkocht voor dertig zilverlingen,
en op de bergtop aan alleman getoond
om te bewijzen
dat kwaad de moeite loont.

Maar op die morgen
met het open graf
liet God ons zeggen
dat het anders kan,
dat in elke kleine mens
de veerkracht leeft
om sterker dan het onrecht,
zelfzeker op te staan.


Pasen
is geen feest om naar te kijken.
Pasen moet je voelen en beleven:
zelf verrijzen uit het duister kluwen
waarin je bent verstrikt
en, met de ogen knipperend
in het morgenlicht, getuigen
dat Hij in jou verrezen is.

( uit zondagsvieringen)