Missio – Oktobercampagne 2023

Missio

Oktobercampagne 2023

Twee mensen onderweg,
ontgoocheld en verbitterd.
Hun idealen kapot geslagen.
De dood van hun held
was een streep door hun rekening.
Alles waar ze van gedroomd hadden:
het is een grote desillusie.
Ze gaan terug naar het oude vertrouwde,
hun eigen huis en haard.
Op hun levensweg ontmoeten ze,
niets vermoedend, een vreemdeling.
Hij opent hen opnieuw de ogen,
Hij doet een nieuw vuur in hen branden.
Bij het breken van het brood
weten ze het zeker:
die vreemdeling is de Verrezen Heer.
Hij doet hen opstaan
en naar Jeruzalem teruggaan.
Een nieuwe toekomst gaat voor hen open.
‘Zij herkenden Hem
aan het breken van het brood’,
horen we vandaag in het evangelie.
Mensen werden getroffen door Jezus’ warme woorden
en zijn gebaar van breken en delen.
Hij deelde zijn liefde en zijn leven
met wie Hij tegenkwam.
Vandaag wil Hij, zo mogen wij geloven, ook ons nabij zijn.
In tekens van brood en woorden van leven,
wil Hij zijn vriendschap van harte met ons delen.