Internationale dag van het vrijwilligerswerk

Dank aan jou, vrijwilliger voor je inzet, ook al is het misschien gering deze tijd.

Toch graag: B E D A N K T. Hou vol

#IVD2020 #vrijwilligerskracht