Hoogfeest van Pinksteren (5 juni 2022)

“Kom Heilige Geest.
Vervul ons met uw Geest die zich niet laat opsluiten.
Raak ons met uw Geest die ons kan vernieuwen en
beziel ons met uw Geest die ons naar elkaar doet omzien.”

We wensen U allen van harte een zalig hoogfeest van Pinksteren!