Hoogfeest van Pinksteren

Hoogfeest van Pinksteren

Dank U, Geest, want ik heb uw wijsheid nodig, al was het maar om dankbaar te zijn voor de vrije wil die ik heb gekregen.

Dank U, Geest, want ik heb uw inzicht nodig, al was het maar om in te zien dat ieder het recht heeft op zijn eigen fouten.
Dank U, Geest, want ik heb uw raad nodig, al was het maar om ook anderen te kunnen helpen
Dank U, Geest, want ik heb uw kennis nodig, al was het maar om te weten wat goed is en wat kwaad.

Dank U, Geest, want ik heb uw eerbied nodig, al was het maar om mijn medemensen te kunnen respecteren.

Dank U, Geest, want ik heb uw geloof nodig, al was het maar om oprecht christen te kunnen blijven.

Dank U voor uw gaven, voor uw inspiratie. Dank U dat Gij gekomen zijt en blijft komen al was het maar opdat ik écht mens zou kunnen zijn.
Amen.
(bron : dominicanen.org)