Hemelvaart van de Heer

Is de Hemelvaart van Jezus een afscheid?
Het is geen afscheid want Hij verlaat ons niet.
Integendeel, Jezus blijft werkzaam in ons.
Hij stuwt ons om zijn Blijde Boodschap verder te verkondigen,
hier in deze wereld,
en om met beide voeten op de aarde te blijven staan.
Hij blijft ieder van ons roepen en zenden
om met volle inzet
zijn liefdevolle barmhartigheid aan elkaar door te geven.
Wij die met Hem willen meewerken
zullen hiertoe de nodige kracht ontvangen
om in deze opdracht te slagen:
vrede brengen, ook vandaag!

(bron: zondagsvieringen van de Dominicanen.)