Goede vrijdag

Door de coronaperikelen moesten we dit jaar op zoek naar een alternatief voor Goede Vrijdag. Dank zij inzet van vrijwilligers zijn we er in geslaagd om een eenvoudige maar daarom niet minder geslaagde evocatie ‘Op weg naar Golgotha’ te brengen. Judas Iskariot, Petrus, Pilatus, Maria, Simon van Cyrene, Veronica en de honderdman brachten een getuigenis met een actualiserend wederwoord van Jezus.

Samen met de aanwezigen was er een lied, muzikaal intermezzo of gebed om een beklijvend geheel van Goede Vrijdag te beleven.

foto’s : Rosa Van Overschelde en Johnny Gryspeert