Een lichtje van de vormelingen

De vormselwerking 2021 zou normaal eind november van start gaan. Door de coronapandemie kan de vormselvoorbereiding echter niet doorgaan zoals ze was gepland. Samenkomen met groepen en het vieren van de eucharistie is namelijk niet toegelaten. De groep catechisten bleef niet bij de pakken zitten en werkte enthousiast aan een thuisopdracht. Aan de vormelingen werd gevraagd om te gaan wandelen en met de blaadjes die ze vonden een lichtje te maken.
De vormelingen gingen vol vuur aan de slag. Het resultaat zie je in volgend filmpje :