Dag van de mensen met een chronische ziekte (8 oktober 2022)

Een tijd om stil te staan

Tijd om even stil te staan: dat zeggen we vaak in een bezinningsmoment.
Stilstaan betekent eventjes de tijd stilzetten.
Dat kan natuurlijk niet echt, want tijd loopt altijd door.
Maar wij mensen kunnen tijd op verschillende manieren beleven.
Soms als heel lang en pijnlijk, wanneer we ons eenzaam en slecht voelen.
Dan kruipt de tijd.

Soms als stresserend, omdat we zo weinig tijd hebben.
Dan vliegt de tijd.

Soms als heel bedreigend, want de tijd spreekt ons over onze eindigheid.
Dan maakt de tijd ons bang.

Mensen met een chronische ziekte en mantelzorgers kennen het allemaal.
Maar er zijn ook momenten die we als vervullend ervaren:
als we heel mooie ervaringen hebben, ontmoetingen die ons blij maken.
Dan lijkt er even geen tijd te zijn.

Dan is de tijd vervullend, een moment van vreugde.