11 november 2023

We gedenken allen die gestorven zijn in beide wereldoorlogen. 

Na een viering om 10.00 u. in de St-Jacobuskerk staan we even stil bij het monument op het kerkplein en op de begraafplaats.