11 November 2021

Ook in onze Pastorale Eenheid gedenken we allen die gestorven zijn in beide wereldoorlogen.