Opvolging pastoor Marc Vantyghem

Met vreugde en dankbaarheid delen wij u mee dat onze bisschop Mgr. Lode Aerts een opvolger heeft benoemd voor pastoor Marc Vantyghem.

Michel Roggeman, deken van Torhout-Gistel en pastoor van de pastorale eenheid H. Petrus Torhout, is met ingang van 1 november 2020 tevens benoemd tot pastoor van de pastorale eenheid Heilige Margaretha Lichtervelde.

Luc De Graeve  wordt met ingang van 1 november 2020 benoemd tot meewerkend priester in de pastorale eenheid H. Margaretha Lichtervelde.

Wij heten onze nieuwe pastoor en meewerkende priester
van harte welkom in onze pastorale eenheid!