Leerhuis 10 : de psalmen (september 2020 – Mei 2021)

Thea Levrouw en Marc Lips hebben zich geëngageerd om ervoor te zorgen dat ook dit jaar het leerhuis kan doorgaan in onze pastorale eenheid.
 
Leerhuis 10 zal ons wegwijs maken in de Psalmen.

Aan het begin en het einde van het traject vinden twee bijeenkomsten plaats met alle deelnemers, telkens in het Diocesaan Dienstenhuis Groenhove (Bosdreef 5, 8820 Torhout). De startbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 29 september 2020 om 19.30 uur. De slotbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 18 mei 2021 om 19.30 uur.
We hebben ervoor gekozen om de sessies te laten doorgaan op dinsdagavond in de vertrouwde weekdagkapel op 6/10, 17/11 en 8/12/2020
26/01, 23/02, 23/03 en 20/04/2021 om 19.30 uur.
Van het CCV kregen we ook de verzekering dat zelfs met coronamaatregelen het leerhuis zal kunnen doorgaan, desnoods digitaal.
 
Bent u geïnteresseerd, schrijf dan gerust in via CCV of door de antwoordkaart binnen te gooien in de pastorie, of door uw gegevens te mailen naar Marc Lips, marc.christa@telenet.be.

Met vriendelijke groeten,
Thea

In bijlage : Antwoordkaart voor Leerhuis 2020-2021 (Groep Pastorale Eenheid Sint-Margaretha Lichtervelde)

Bekijk hier ook de bijhorende folder (CCV) :