Broederlijk delen

40 dagen samen danken.Een dankmomentje (zinvol voor alle leeftijden.) Hang een dankkaartje aan een paastak in de doopkapel van de Sint-Jacobuskerk.

Digitale 40-dagenretraite


Het licht van uw gelaat is de titel van de online 40-dagenretraite in 2021. Deze retraite gaat op Aswoensdag 17 februari van start en eindigt op Paaszondag

Vast – Bid – Geef!


Drie praktijken die Jezus ons aanreikt.
Ze herstellen, vernieuwen
• de band met de aarde – vasten,
• de band met de medemens – aalmoes,
• de band met God – gebed.

2e zondag van de vasten

Een menswaardige samenleving!In wezen is de Bijbel een uittochtverhaal, een bevrijdingsverhaal: het loslaten van benauwende structuren om een samenleving van gelijkheid, gerechtigheid en vrijheid op te bouwen.


Op de berg!


Af en toe is het ons gegund
om van gedaante te verwisselen op een berg. We halen het beste uit onszelf naar boven.Theater Day Productions


Als jongere in Gaza opgroeien is niet gemakkelijk. Theater Day Productions (TDP) is voor hen een ware uitlaatklep. De organisatie wil kinderen en jongeren emanciperen door hun creativiteit en verbeelding aan te moedigen.