Samen bidden in verbondenheid in tijden van Coronacrisis

Aanroepingen

Heer, samen met velen richt ik mij tot U, en ik bid U:
Toon uw nabijheid aan allen die zich angstig en onrustig voelen,
aan wie zich zorgen maken over zichzelf
en over de mensen die hen dierbaar zijn.
Schenk genezing en kracht aan alle zieken,
aan hen die alleen zijn,
aan mensen zonder vrienden of familie.
Sterk allen die werken in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra,
in scholen en kinderdagverblijven,
in huizen waar kwetsbare mensen wonen.
Geef wijsheid en moed aan alle politieke leiders
en aan allen die verantwoordelijkheid dragen over anderen.
Neem allen die door het Coronavirus gestorven zijn
op in uw vrede, en troost allen die om hen rouwen. Toon mij waar en hoe ik iets kan betekenen voor de mensen rondom mij,
maak mij zelf tot een teken van uw liefde en menslievendheid

Gebed

God van alle leven,
van oudsher hebt Gij uw liefde aan de mensen getoond.
In Jezus, uw Zoon, zijt Gij ons heel nabij gekomen.
Hij heeft zieken genezing en vrede gebracht,
Door zijn goedheid en verzoening
heeft Hij nieuwe toekomst geopend
voor mensen die verloren waren.
Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde,
in deze dagen van onrust en onzekerheid.
Geef ons kalmte, wijsheid en moed
om te onderscheiden wat we kunnen doen
om anderen tot steun te zijn
en deze crisis te helpen overwinnen.
Doe ons groeien in hoop en vertrouwen
nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren,
en houd in ons het geloof levend dat Gij alles ten goede leidt.
Dit vragen wij U, door Christus, onze Heer. Amen.