EINDE SAMENWERKINGSVERBAND LICHTERVELDE-ZWEVEZELE

Het pastoraal samenwerkingsverband tussen de parochies van Zwevezele en de Pastorale Eenheid H. Margareta Lichtervelde stopt met ingang van 1 september 2020.  Het is de bedoeling dat de parochies van Zwevezele op termijn deel zullen uitmaken van een nog te vormen grote nieuwe pastorale eenheid in de regio in het decanaat Tielt. De voorbereiding hiervan zal op initiatief van het vicariaat van de parochies opgestart worden, in nauw overleg met de pastoraal vrijgestelden.  De parochies van Zwevezele behouden in die tussentijd/voorbereidingstijd  hun autonomie.  We hopen spoedig een goede oplossing te vinden voor de pastorale leiding in de parochies van Zwevezele. De pastorale zorg zal er verder ook mee gedragen worden door  parochieassistente Thea Levrouw, die met priester Marc de afgelopen tijd  positief pastoraal werk heeft gedaan.  We hopen van harte dat ook nieuwe vrijwilligers zich zullen aandienen  om de lokale geloofsgemeenschappen van Zwevezele mee te dragen en te bezielen.

Marc Steen, vicaris-generaal en bisschoppelijk gedelegeerde voor de parochies