Ecokerk 2023

Genees de aarde en alles wat ademt en leeft.

“Genees de aarde en alles wat ademt en leeft” is het thema van Ecokerk 2023. Ecokerk legt deze maand de focus op de rijke biodiversiteit van onze wereld die helaas sterk bedreigd is door toedoen van de mens.

Voor christenen is de aarde een geschenk van God. Samen met de andere levende wezens vormen we een universele familie. Alles wat ademt en leeft, zingt de lof van God. En in dat koor van de schepping kan geen enkele stem gemist worden. We hebben het recht niet om stemmen tot zwijgen te brengen. Nochtans is dat wat gebeurt. ‘De lofzang werd een angstkreet,’ schreef paus Franciscus.


  • Kwijtschelden? Een schuld van tienduizend talent?

    Zondag 17 september, 24° zondag door het jaar

    En toch is alles niet verloren, omdat de mens in staat is zeer laag te vallen, maar zich ook kan overtreffen.. (Laudato Si’ 205)

    We leven in een wereld waar de rijkste 20% van de bevolking 80% van de goederen van de wereld opsoupeert, en waar een economisch systeem in stand gehouden wordt dat vernietigend is voor de aarde.

    bron en meer informatie : https://netrv.be/ecokerk