Ecokerk 2023

Genees de aarde en alles wat ademt en leeft.

“Genees de aarde en alles wat ademt en leeft” is het thema van Ecokerk 2023. Ecokerk legt deze maand de focus op de rijke biodiversiteit van onze wereld die helaas sterk bedreigd is door toedoen van de mens.

Voor christenen is de aarde een geschenk van God. Samen met de andere levende wezens vormen we een universele familie. Alles wat ademt en leeft, zingt de lof van God. En in dat koor van de schepping kan geen enkele stem gemist worden. We hebben het recht niet om stemmen tot zwijgen te brengen. Nochtans is dat wat gebeurt. ‘De lofzang werd een angstkreet,’ schreef paus Franciscus.


  • Word nieuwe mensen, met een nieuwe visie

    Zondag 3 september, 22° zondag door het jaar

    De natuur enkel zien als een winstgevend object in dienst van ons eigenbelang, heeft verstrekkende gevolgen voor de samenleving. (Laudato Si’ 82)

    Onze wereld kan onze levensstijl niet aan. In razend tempo worden grondstoffen opgedolven, bossen gekapt, water verbruikt en ecosystemen onder druk gezet. Ons verbruik aan materiaal en energie blijft stijgen. Intussen gaat een rijke verscheidenheid aan leven verloren, ook van soorten die ons voorzien van voedsel, medicijnen, en andere nuttige producten. Wie er tegenin gaat wordt bestempeld als onrealistisch en niet efficiënt. (Laudato Si’ 190-191)

    bron en meer informatie : https://netrv.be/ecokerk