Word nieuwe mensen, met een nieuwe visie

Zondag 3 september, 22° zondag door het jaar

De natuur enkel zien als een winstgevend object in dienst van ons eigenbelang, heeft verstrekkende gevolgen voor de samenleving. (Laudato Si’ 82)

Onze wereld kan onze levensstijl niet aan. In razend tempo worden grondstoffen opgedolven, bossen gekapt, water verbruikt en ecosystemen onder druk gezet. Ons verbruik aan materiaal en energie blijft stijgen. Intussen gaat een rijke verscheidenheid aan leven verloren, ook van soorten die ons voorzien van voedsel, medicijnen, en andere nuttige producten. Wie er tegenin gaat wordt bestempeld als onrealistisch en niet efficiënt. (Laudato Si’ 190-191)

bron en meer informatie : https://netrv.be/ecokerk