Kwijtschelden? Een schuld van tienduizend talent?

Zondag 17 september, 24° zondag door het jaar

En toch is alles niet verloren, omdat de mens in staat is zeer laag te vallen, maar zich ook kan overtreffen.. (Laudato Si’ 205)

We leven in een wereld waar de rijkste 20% van de bevolking 80% van de goederen van de wereld opsoupeert, en waar een economisch systeem in stand gehouden wordt dat vernietigend is voor de aarde.

bron en meer informatie : https://netrv.be/ecokerk