Noveen t.e.v. H. Margaretha

Stilaan kunnen we de  draad van het ‘gewone’  leven terug  opnemen. Toch blijven er nog steeds noodzakelijke maatregelen gelden voor de veiligheid en de gezondheid van iedereen. We zijn blij dat we sedert 8 juni opnieuw mogen samenkomen in de kerk voor de viering van de liturgie en de sacramenten. Hierbij blijven de regels van kracht om bij het binnenkomen de handen te ontsmetten en overal in de kerk anderhalve meter afstand te bewaren. Vanaf 1 juli bedraagt tot nader order het maximum toegelaten aantal deelnemers 200 personen.

De noveen t.e.v. de Heilige Margaretha zal er wat anders uitzien, zoals medegedeeld op onderstaande affiche :

Er werd dit jaar een aangepaste litaniegebedskaart gemaakt die je kan verkrijgen in de kerk. Ook kan je het lidmaatschap voor de Broederschap van de H. Margaretha vernieuwen.

'De schapen luisteren  naar zijn stem' naar Johannes 10.
Detail uit de preekstoel van de St.-Jacobuskerk Lichtervelde.

Meer info:
Pastorale eenheid Sint-Margaretha, Pastorijstraat 4, 8810 Lichtervelde
051 72 21 53
zie ook facebookpagina: www.facebook.com/pastoraleeenheidsintmargarethalichtervelde