belangrijke berichten!

Welkom!

We kunnen weer samen bidden, zingen en vieren in onze eucharistievieringen!
Dit kan met 200 personen in St.- Jacobus en met 70 personen in St.- Henricus na de recentste versoepelingen.


Concreet verloop van de vieringen

Voor de aanvang van de vieringen

Gelovigen komen gezin per gezin (mensen die onder eenzelfde dak wonen) de kerk binnen via de rechterdeur. Zo nodig wachten ze even buiten op een veilige afstand van elkaar.

Kom goed op tijd.

De onthaaldienst van de parochie zorgt ervoor dat er geen samenscholing ontstaat en dat de maximumcapaciteit (70 of 200) niet overschreden wordt.

Je wordt gevraagd je handen te ontsmetten met de beschikbare alcoholgel.

Via een routeplan ga je in en uit de kerk.

Gelovigen nemen plaats in de kerk op zo’n manier dat eerst de plaatsen het verst van de ingang worden ingenomen. Bij het verlaten van de kerk vertrekken eerst de mensen die het dichtst bij de uitgang zitten.

Mensen die onder eenzelfde dak wonen kunnen naast elkaar zitten. Mensen die niet onder eenzelfde dak wonen, moeten telkens links en rechts van hun zitplaats (de afstand van) twee stoelen onbezet houden. Het misblaadje is voor éénmalig gebruik: na de viering laat je het op je stoel liggen of je neemt het mee naar huis

Tijdens de vieringen

We houden geen collecte, stoelgeld kun je zoals gewoonlijk in het mandje leggen bij het binnen komen van de kerk.

We geven geen hand bij het Onzevader aan mensen die niet onder eenzelfde dak wonen. Bij de vredeswens draaien we even naar elkaar toe en zwaaien we of steken een dikke duim in de lucht als teken dat we vrede wensen.

Uitreiking van de communie

Priester Luc (en lector) gaan tussen de rijen om de communie te geven aan wie dat wenst.
Degene die de communie uitreikt, heeft zijn handen ontsmet en draagt een mondmasker.
Aan wie de communie wil, vragen we op te staan en de armen ver uit te strekken.

Na de vieringen

Bij het verlaten van de kerk via de middengang, kun je je bijdrage van de collecte neerleggen in de mandjes.
We vragen uitdrukkelijk dat je na het buiten komen van de kerk niet gaat samen scholen.

(Zie ook liturgische vieringen voor een overzicht, alsook voor de geldende veiligheidsmaatregelen)


Op donderdagavond 9 juli heeft de nationale veiligheidsraad beslist om vanaf zaterdag 11 juli het dragen van een mondmasker te verplichten in de binnenruimtes waar veel mensen samenkomen.

Dit geldt ook voor de kerken.

We vragen aan iedere deelnemer aan een eucharistie, gebedsdienst of andere bijeenkomst in de kerk  (doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijk, wijding, ziekenzalving, uitvaart, pastorale bijeenkomst) een mondmasker te dragen.

Gelieve zelf een mondmasker mee te brengen en te dragen zodra u de kerk binnenkomt.

Voor de communie in een eucharistieviering kunt u heel kort uw masker uit de weg duwen om de hostie te nuttigen. Onmiddellijk daarna moet het masker weer voor uw mond en neus geplaatst worden.

Alvast hartelijk dank!