belangrijke berichten!

(datum laatste wijziging : 1 december 2020)

Goede mensen,

De ‘lockdown’ voor publieke vieringen in de cultusplaatsen werd onlangs verlengd tot minstens vrijdag 15 januari 2021.
zie hieromtrent het persbericht van de bisschoppen van België.

Voor de kerkgemeenschap betekent dit:

  • Geen publieke erediensten
  • Begrafenissen met maximum vijftien personen
  • Huwelijken met maximum vijf personen
  • De kerken blijven open voor persoonlijk gebed

Het is een ingrijpende beslissing van de overheid, maar gezien de cijfers kan het niet anders.
De gezondheid moet nu primeren en we dragen daartoe best allemaal ons steentje bij door ons strikt te houden aan wat van ons gevraagd wordt. Enkel deze strategie is doeltreffend om het virus tegen te houden.

We zijn er ons van bewust dat dit voor veel mensen een zware periode wordt. We laten elkaar dus niet los!

We zullen contact houden via de website, onze Facebookpagina en mailings.

We verwijzen ook naar www.kerknet.be en naar de TV- en Radiomis via de VRT.
Alsook naar het gebedsmoment op deze site. Daarnaast is er nog een ruim aanbod via internet.

De pastorale eenheid blijft telefonisch en per mail bereikbaar.
Aarzel niet om contact op te nemen als wij voor u iets kunnen betekenen!

Verbonden groeten,

Pastoor Michel Roggeman,
Priester Luc De Graeve,
De teamleden


Op donderdagavond 9 juli heeft de nationale veiligheidsraad beslist om vanaf zaterdag 11 juli het dragen van een mondmasker te verplichten in de binnenruimtes waar veel mensen samenkomen.

Dit geldt ook voor de kerken.

We vragen aan iedere deelnemer aan een eucharistie, gebedsdienst of andere bijeenkomst in de kerk  (doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijk, wijding, ziekenzalving, uitvaart, pastorale bijeenkomst) een mondmasker te dragen.

Gelieve zelf een mondmasker mee te brengen en te dragen zodra u de kerk binnenkomt.

Voor de communie in een eucharistieviering kunt u heel kort uw masker uit de weg duwen om de hostie te nuttigen. Onmiddellijk daarna moet het masker weer voor uw mond en neus geplaatst worden.

Alvast hartelijk dank!