belangrijke berichten!

Tot we een nieuw bericht ontvangen van het overlegcomité en het bisdom, mogen we met 15 mensen eucharistie vieren. Zie het positief: wij mogen vieren. Kinderen jonger dan 12 worden niet meegeteld.

Daarom beslisten wij in team dat het goed is om te vieren in onze beide kerken van onze gemeenschap.

Om alles in goede banen te leiden, is reserveren verplicht. Dit kan je enkel de vrijdagvoormiddag doen tussen 9u en 12u door te bellen naar Bernet 0476 84 83 14.

Is er geen plaats meer, dan noteert Bernet je naam voor de week erop, maar moet je wel nog de vrijdagmorgen bevestigen. Je kan niet reserveren voor een bepaalde zondag in de toekomst.

Als je gereserveerd hebt, maar je voelt je niet goed op de dag zelf of door een plotse omstandigheid kan je niet komen, bel Bernet of priester Luc 0472 53 51 38 meteen op, zodat iemand anders kan komen.

In Sint-Henricus is er vaak plaats over.

Als je komt naar de viering, hou je aan de voorschriften (2 stoelen tussen). Kom gerust meer vooraan zitten; overal verspreid zitten is niet aangenaam om te vieren.

(Zie ook liturgische vieringen voor een overzicht, alsook voor de geldende veiligheidsmaatregelen)

Op donderdagavond 9 juli heeft de nationale veiligheidsraad beslist om vanaf zaterdag 11 juli het dragen van een mondmasker te verplichten in de binnenruimtes waar veel mensen samenkomen.

Dit geldt ook voor de kerken.

We vragen aan iedere deelnemer aan een eucharistie, gebedsdienst of andere bijeenkomst in de kerk  (doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijk, wijding, ziekenzalving, uitvaart, pastorale bijeenkomst) een mondmasker te dragen.

Gelieve zelf een mondmasker mee te brengen en te dragen zodra u de kerk binnenkomt.

Voor de communie in een eucharistieviering kunt u heel kort uw masker uit de weg duwen om de hostie te nuttigen. Onmiddellijk daarna moet het masker weer voor uw mond en neus geplaatst worden.

Alvast hartelijk dank!