belangrijke berichten!

Beste vormelingen, ouders en parochianen,

Door corona moesten we in april het vormsel nog uitstellen tot oktober. Maar in het weekend van 3 en 4 oktober is het eindelijk zo ver.

 • In Sint-Henricus gaat het vormsel door op zaterdag 3 oktober om 15.00 u.
 • In Sint-Jacobus worden de vormelingen van Het Beverbos en De Valke gevormd op zondag 4 oktober om 09.00 u.
 • Op zondag 4 oktober om 11.00 u. worden de vormelingen van ’t Vlot gevormd.

Om het goede verloop van de viering te garanderen, zijn er enkele specifieke richtlijnen en praktische afspraken.

 • Ten eerste willen we vragen dat iedereen 20 minuten voor de viering aanwezig is in de kerk. Als je vroeger bent, vragen we je om op afstand of in de auto te wachten.
 • Ten tweede willen we elke vormeling vragen om zijn/haar vormselkruisje te dragen.
 • Ten derde zal elke vormeling in zijn eigen bubbel zitten. Deze bubbel bedraagt maximum 5 personen per vormeling. Dat wil zeggen dat naast de vormeling zelf nog 4 personen naar eigen keuze aanwezig kunnen zijn.
 • Ten vierde is in de kerk iedereen die 12 jaar of ouder is, verplicht om een mondmasker te dragen. Gelieve zelf een eigen mondmasker mee te brengen.
 • Verder zullen de catechisten de richtlijnen geven waar iedereen kan zitten. Daarbij is het belangrijk om steeds de nodige afstand te bewaren en bij de eigen bubbel te blijven, ook als we voor de kerk moeten wachten om naar binnen te gaan.
 • Bij het binnen komen in de kerk kan je, indien nodig, van de begeleidende catechist een briefje voor de werkgever bekomen.
 • Voorts hebben we voor de foto’s en de filmopnames professionelen ingeschakeld. Als aandenken zal elke vormeling twee foto’s kunnen afhalen in de kerk en de filmopname van de viering bekomen via mail.
 • Ook na de viering willen we jullie vragen om steeds voldoende afstand te houden. Daarvoor ga je volgens de richtlijnen van de catechisten naar buiten. Jullie gaan ook onmiddellijk door. Zo is er geen samenscholing aan de kerk.
 • Tot slot zullen de vormselvieringen enkel voor vormelingen en familie zijn. Voor de andere gelovigen is er op zaterdag 3 oktober om 18.30 u. een extra viering in de kerk van Sint Jacobus.

Het Vormsel zal dit najaar anders zijn dan andere jaren. Op het eerste gezicht lijkt het allemaal minder: minder aanwezigen, minder uitbundigheid. Toch zijn wij ervan overtuigd dat er in het ‘nieuwe normaal’ een mooie kans schuilt. Ja, het zal bescheidener zijn, maar daardoor ook intiemer en stemmiger. Het wordt in elk geval, zoals elk jaar, een hele mooie dag.

De catechisten


We willen graag informeren over de organisatie van de uitgestelde eerste communieviering, op basis van de richtlijnen die we van het bisdom ontvingen.

Volgens de normen van de veiligheidsraad, kan slechts een beperkt aantal mensen de eredienst bijwonen. Dit aantal is afhankelijk van de grootte van de kerk. Daarom kan er naast de voorganger, misdienaar, cantor, de leerkrachten en een door de parochie aangestelde fotograaf slechts een heel beperkt aantal familieleden aanwezig zijn: elke communicant kan zijn/haar gezin meebrengen. Dat wil zeggen: 2 ouders en broers of zussen. Dit geldt zolang de maatregelen niet verstrengen. Bij een verstrenging zullen enkel 2 ouders aanwezig kunnen zijn.

De eigenlijke communieviering zal ook een beetje anders verlopen, volgens de geldende richtlijnen van de diocesane Handleiding publieke liturgische vieringen: communiebedienaar en communicant houden ruim afstand door de handen uit te strekken; de communiebedienaar laat de hostie eerbiedig vallen in de uitgestrekte hand van de communicant, zonder de hand van de communicant aan te raken. Voor elke gezin is er een vaste plaats voorzien. Ook willen we aan iedereen die ouder is dan 12 jaar vragen om een mondmasker te dragen gedurende de hele viering.

Voor onze pastorale eenheid is de nieuwe regeling als volgt:

 • Kinderen van De Boomhut in Sint-Henricus zullen de eerste communie ontvangen tijdens de viering van zaterdag 17 oktober om 15.00 uur in de kerk van Sint-Henricus.
 • Kinderen van Het Beverbos en De Valke zullen de eerste communie ontvangen tijdens de viering van zondag 18 oktober om 09.00 uur in de kerk van Sint-Jacobus.
 • Kinderen van ’t Vlot zullen de eerste communie ontvangen tijdens de viering van zondag 18 oktober om 11.00 uur in de kerk van Sint-Jacobus.

We zijn er ons zeer van bewust dat dit alles veel flexibiliteit en aanpassing vergt. Dank voor uw geduld en begrip.

De eerste communieviering zal dit najaar anders zijn dan andere jaren. Op het eerste gezicht lijkt het allemaal minder: minder aanwezigen, minder uitbundigheid. Toch zijn wij ervan overtuigd dat er in het ‘nieuwe normaal’ een mooie kans schuilt. Ja, het zal bescheidener zijn, maar daardoor ook intiemer en stemmiger. Het wordt in elk geval, zoals elk jaar, een hele mooie dag.

Met vriendelijke groeten,

De werkgroep eerste communie


Ook voor erediensten opnieuw een maximum aantal van 200 deelnemers.

Vanaf dinsdag 1 september geldt een nieuwe fase in de hervatting van de publieke liturgische vieringen. In uitvoering van de Nationale Veiligheidsraad van donderdag 20 augustus 2020, kunnen vanaf 1 september opnieuw maximum 200 mensen deelnemen aan een viering in een kerk. Een afstand van 1,50m blijft daarbij de stelregel. Ook de verplichtingen om een masker te dragen en handen te desinfecteren bij het betreden van het kerkgebouw blijven gelden, aangezien het een openbare plaats is.

De andere richtlijnen van het door de bisschoppenconferentie van België uitgebracht protocol blijven eveneens onverminderd van kracht. Dit Draaiboek van de katholieke Kerk bij de hervatting van de publieke liturgische vieringen staat online op de sites van Kerknet.be en Cathobel.be.


Concreet betekent dit vanaf dinsdag 1 september voor de beide kerken van onze pastorale eenheid:

 • Sint-Jacobus Lichtervelde (zondag 10u)
  • maximum 200 deelnemers
  • handen ontsmetten met alcoholgel bij het binnen komen
  • éénrichtingsverkeer
  • 2 stoelen tussen laten
  • mondmasker verplicht
 • Sint-Henricus Torhout (zaterdag 18u30)
  • maximum 70 deelnemers
  • handen ontsmetten met alcoholgel bij het binnen komen
  • (links of rechts; middengang is versperd)
  • 2 stoelen tussen laten
  • mondmasker verplicht

Voor het inhalen of wijzigen van misintenties, dopen of huwelijken kun je steeds contact opnemen met het parochiesecretariaat tijdens de openingsuren.

Sommigen hebben hun jaarmis al verplaatst naar volgend jaar, anderen kozen een nieuwe datum voor een doopsel of hun huwelijksviering.

Het nieuwe ‘samenleven’ als gevolg van de coronacrisis vergt creativiteit en engagement. Het veronderstelt vooral aandacht en zorg voor al degenen die te lijden hebben onder de gezondheids-, economische en sociale crisis. Nogmaals onze welgemeende dank aan allen die zich voor hun medemens inzetten, dichtbij en verderaf. We hebben in de afgelopen weken op tal van plaatsen hiervan deugddoende voorbeelden mogen ervaren.

Samen maken we deze ingrijpende coronacrisis een stukje lichter. Samen kunnen en zullen we ze overwinnen.


Op donderdagavond 9 juli heeft de nationale veiligheidsraad beslist om vanaf zaterdag 11 juli het dragen van een mondmasker te verplichten in de binnenruimtes waar veel mensen samenkomen.

Dit geldt ook voor de kerken.

We vragen aan iedere deelnemer aan een eucharistie, gebedsdienst of andere bijeenkomst in de kerk  (doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijk, wijding, ziekenzalving, uitvaart, pastorale bijeenkomst) een mondmasker te dragen.

Gelieve zelf een mondmasker mee te brengen en te dragen zodra u de kerk binnenkomt.

Voor de communie in een eucharistieviering kunt u heel kort uw masker uit de weg duwen om de hostie te nuttigen. Onmiddellijk daarna moet het masker weer voor uw mond en neus geplaatst worden.

Alvast hartelijk dank!