Delen doet goed!

Broederlijk delen: probeer het eens uit

Het nieuwe ontdekken, het vertrouwde anders zien, een nieuwe weg durven inslaan: durven we het experiment aan? Probeer het eens uit!

Als we eens een experiment deden en de wereld anders bekeken. Niet als een bron van grondstoffen, maar als een bron van duurzaam delen. Niet als een bron van rijkdom voor enkelen, maar als een bron van welzijn voor allen.

Broederlijk Delen roept er ons deze vasten toe op: “Delen doet goed”.

Terugvallen op wie we maar zijn als mens,
uit stof en as opgestaan,
uit klei geboetseerd,
en tegelijk bezield met de adem van God.
Het moet voldoende zijn.
We moeten ons geen grotere maat aanmeten.
Zo mogen we met onszelf leven,
mogen we een ander toegewijd zijn.

Laat ons gedenken dat wij, mensen, mogen staan
in de ruimte van dit heelal.
Die kwetsbare ruimte is ons gegeven
met zoveel levenskansen,
dat we met eerbied de aarde onder onze voeten
mogen betreden en bewerken.
Ten dienste van al wat leeft.

‘Zo hoog als de hemel is boven de aarde
welft zich zijn genade over hen,
die eerbied hebben voor Hem.
Als een vader die zich over zijn kinderen ontfermt,
zo gaat de Eeuwige met ons om.
Hij kent ons en weet dat wij gemaakt zijn
uit het stof van de aarde.
Wij mensen, onze dagen zijn als gras,
als bloemen op het veld,
door de wind bewogen en snel verwelkt.
Maar de liefde van de Eeuwige,
zij blijft voor hen die zijn verbond bewaren,
zijn woord ter harte nemen en het volbrengen.’

(psalm 103)