Aswoensdag

Ook wij worden opgeroepen. We hebben tijd en luwte nodig om tot inzicht te komen, om een breed draagvlak te creëren voor die nieuwe samenleving, zonder ongelijkheid. Inkeer, ommekeer en solidariteit, het moet van binnenuit gebeuren en aanzetten tot handelen. We horen de oproep om samen in onze gemeenschap, onze familie, onze buurt, onze vereniging, onze jeugdbeweging, op het werk wegen van solidariteit te gaan. Daarvoor hebben we elkaar nodig