3e zondag

Bij de bron van Jakob ontspint zich een gesprek tussen Jezus (Messiaanse gemeenschap) en een vrouw (Samaritaanse gemeenschap). Ongezien en ongehoord zowel voor Samaritanen als Joden.

Scheidingsmuren breken zet ook ons op weg naar een samenleving van gelijkheid en gerechtigheid.