Broederlijk Delen

We steunen Broederlijk Delen via een aantal initiatieven tijdens de 40 dagentijd.