BENOEMING PASTOOR MARC VANTYGHEM

priester-Marc

Het bisdom Brugge meldt dat priester Marc Vantyghem met ingang van 1 september eervol ontslag bekomt als pastoor van de Pastorale Eenheid Heilige Margaretha Lichtervelde en als pastoor van de parochies Sint-Aldegondis en Sint Jozef in Zwevezele en vanaf dan benoemd is tot pastoor van de PE O.L.Vrouw van Dadizele, Moorslede en Slypskapelle en tot rector van de O.L.Vrouw-bedevaarten Dadizele.

Deze benoeming van pr. Marc komt ook voor ons vroeger dan eerst gedacht, maar zijn dankbaar dat hij die grote taak in ons bisdom op zich wil nemen; ze ligt in de lijn ligt van zijn vele talenten.

We beseffen dat jullie pr Marc, die zo’n goeie pastoor bij jullie was, erg zullen missen en laat jullie weten dat we bezig zijn met een zo goed mogelijke oplossing te zoeken voor de pastorale leiding in jullie Pastorale Eenheid. Daarna zullen we ook helderder zien in welke richting jullie Pastorale Eenheid verder kan functioneren en evolueren.

Marc Steen, vicaris-generaal en bisschoppelijk gedelegeerde voor de parochies