Vormsels en eerste communies pas na de zomervakantie

De Vlaamse bisschoppen hebben beslist dat de tussen Pasen en Pinksteren 2021 geplande vormsels pas na de zomervakantie zullen plaatsvinden.

Het coronavirus blijft woekeren. Ook al is het vaccineren nu volop bezig, uiterste voorzichtigheid blijft geboden. En het duurt zeker nog een hele tijd vooraleer een normaal gemeenschapsleven kan hernemen.    

Daarom hebben de bisschoppen beslist dat de vormselvieringen die voorzien waren tussen Pasen (4 april) en Pinksteren (23 mei) 2021 zullen plaatsvinden na de zomervakantie, in september of oktober. Elk bisdom zal een regeling voorstellen aangepast aan de eigen situatie en daarover de nodige communicatie verspreiden.

De huidige pandemie heeft de voorbereiding op het vormsel op veel plaatsen sterk bemoeilijkt. De bisschoppen danken de verantwoordelijken voor de catechese voor alle inspanningen in deze moeilijke en uitdagende tijd. Ze vragen hen in de komende maanden in contact te blijven met hun vormelingen.

De bisschoppen bedanken de catecheseverantwoordelijken om de ingrijpende beslissing te helpen duiden van de verschuiving naar het najaar van de vormselvieringen. Samen met hen zullen ze werken aan een goede overgang naar een nieuwe datum. Tegelijk hopen de bisschoppen van zodra dat mogelijk wordt opnieuw met grotere groepen in de kerken te kunnen samenkomen.

Samen met de vormelingen, hun ouders, grootouders, familie en vrienden kijken de bisschoppen uit naar een veiligere tijd om deze belangrijke dag in het leven van vele kinderen en jongeren mooi te kunnen vieren.

IPID – Persdienst Bisschoppenconferentie


Bisschop Lode Aerts besliste om ook alle eerste communies naar volgend schooljaar te verschuiven.


Concreet betekent dit voor onze pastorale eenheid Sint Margaretha :

voor het vormsel 2021:

  • Sint-Jacobus op zaterdag 18 september om 14u en 16u (eventueel ook 11u)
  • Sint-Henricus op zaterdag 25 september om 16u

voor de eerste communie 2021:

  • Sint-Jacobus
    • De kinderen van ‘t Vlot op zaterdag 2 oktober om 15u (eventueel om 14u en 16u)
    • De kinderen van Het Beverbos en De Valke op zondag 3 oktober om 10u (eventueel om 9u en 11u)
  • Sint-Henricus op zaterdag 9 oktober om 15u