Opnieuw weekendvieringen in onze pastorale eenheid

Reserveren verplicht!

Zoals iedereen via de media vernomen heeft, mogen alle erkende godsdiensten met 15 personen (kinderen -12 niet inbegrepen) samenkomen voor liturgische vieringen in hun religieuze gebouwen met in achtneming van de geldende veiligheidsmaatregelen.

In onze pastorale eenheid Sint-Margaretha Lichtervelde vinden de weekdagvieringen nu al plaats. 

Het team van de pastorale eenheid heeft onlangs besloten om vanaf het eerste weekend van de veertigdagentijd, concreet vanaf het weekend van 20-21 februari 2021, ook weekendvieringen te laten doorgaan in de beide kerken van de pastorale eenheid. Er zou dus opnieuw een eucharistieviering plaats vinden op zaterdagavond in de kerk van St Henricus Torhout om 18u30 en één op zondagmorgen om 10u in de kerk van St Jacobus te Lichtervelde.

Aangezien er maximum 15 mensen mogen deelnemen aan de vieringen, vragen wij u om vooraf in te tekenen voor deze weekendvieringen in de twee kerken van onze pastorale eenheid. U kunt daarvoor telefonisch contact opnemen met mevrouw Bernet Goemaere (gsm: 0476 84 83 14) elke vrijdagmorgen van 9 tot 12u, met ingang van 19 februari. We willen u vriendelijk vragen om deze werkwijze strikt na te leven en niet zonder inschrijving op zaterdagavond of zondagmorgen naar één van de vieringen in onze pastorale eenheid te komen.

Het spreekt voor zich dat wij als team van de pastorale eenheid verheugd zijn om opnieuw live weekendvieringen te kunnen aanbieden in onze beide geloofsgemeenschappen. We kijken er dan ook naar uit om u opnieuw te mogen ontmoeten in onze kerken om samen eucharistie te vieren. Misschien en graag tot binnenkort!

Deken Michel, pr Luc en het team van de pastorale eenheid Sint Margaretha

(Zie ook liturgische vieringen voor een overzicht in tabelvorm, alsook voor de geldende veiligheidsmaatregelen)

PS. Het digitaal aanbod van (weekend)vieringen blijft gelden. U kunt hier een overzicht vinden. We verwijzen ook graag naar de viering in de St Pieterskerk te Torhout elke zaterdag om 17u vanaf 20 februari die via livestream (via YouTube) uitgezonden wordt en de dag nadien online (op deze website) verschijnt.