Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 2023

Maria, sterke vrouw.
Maria, wegwijzer naar Jezus,
      jouw kind in Gods plan
      voor vrede onder de mensen.
Maria, open deur voor nieuw leven,
      jij brengt God onder de mensen
     en leert ons wat liefde betekent.
Maria, voorvechtster voor armen en verdrukten,
      jij leert ons anders kijken
      naar waar het echt om gaat.
Maria, troost voor zoveel leed,
      jij blijft zo menselijk bereikbaar
      voor wie het leven tegenzit.
Maria, sterke vrouw,
      jij bent heel bescheiden aanwezig
     tot op vandaag.

Wies Merckx

Wij wensen U een zalige Hoogdag van Maria Hemelvaart