Maria Hemelvaart

Maandag 15 augustus

Ten Hemelopneming van Maria

Maria was een sterke, lieve vrouw,
Jodin in hart en nieren,
en daarom zo gevoelig
voor de Boodschap van haar Zoon.

Zij kwam uit het volk,
groot geworden met de Schrift,
en daarom zo begerig
naar elk woord dat Jezus sprak.

Zij was opgegroeid in een simpel dorp,
levend op straat en bij de bron,
en daarom zo solidair
met de kleinen en de armen.

Zij was de lieve, sterke vrouw.
Zij ging haar eigen weg
van vermoeden naar geloof,
van twijfel naar haar zekerheid.

Maria licht ons voor als ’t donker wordt.
Zij troost ons met haar stilte zonder woorden.
Zij gaf haar ja-woord,
en dat ja-woord duurt nog altijd voort.
Nog altijd is zij met haar Zoon verbonden.

Zolang Jezus’ Geest
zichtbaar blijft in onze Kerkgemeenschap,
zolang zal ook zijn moeder
onopvallend bij ons zijn.

Manu Verhulst
(uit zondagsvieringen dominicanen)