Hernieuwing van de abonnementen Kerk & leven in de Pastorale Eenheid Sint-Margaretha.

Het weekblad Kerk & leven informeert U met nieuws uit de pastorale eenheid, wereldkerk en samenleving. De abonnering voor 2024 is volop bezig.