Zondag 26 mei 2024
Feest van de H. Drie-eenheid

Moge de Drie-ene God ons zegenend nabij zijn:

in de naam van + de Vader, bron van alle leven,

in de naam van de Zoon, onze Broeder die wil dat wij allen één zouden zijn,

in de naam van de Geest van waarheid en liefde,

die ons begeestert en bemoedigt als wij gaan getuigen van het evangelie. Amen.

(Uit zondagsvieringen)