De vreugde van het evangelie

In het weekend van  17/18 september stonden wij stil bij het nieuwe jaarthema van ons bisdom ‘ de vreugde van het Evangelie : op uw Woord ’. 
We lieten we ons inspireren door een bekende tekst uit het evangelie van Lucas over de roeping van de eerste leerlingen (Lucas 5,1-11).  We lezen er hoe Petrus ontmoedigd terugkeert na een hele nacht vissen zonder noemenswaardige opbrengst.  Jezus vraagt hem om nog eens de netten uit te gooien.  Petrus ziet dat eerst niet zitten maar gaat daarna toch in op Jezus’ vraag.  “Op uw woord zal ik mijn netten nog eens uitgooien.”

Op uw Woord.  Het is de slogan van de nieuwe grondtoon geworden.  Het is een slogan die te denken geeft.  Hoe vervuld zijn wij door (de vreugde van) het Evangelie?   Durven wij op Zijn woord naar buiten gaan -de wereld in- en getuigen niet alleen met woorden maar ook met daden wie we zijn en waar we voor staan?  Toen de bekende Praagse priester Tomas Halik afgelopen mei in ons land was, zei hij het als volgt : “De vissers uit Galilea die niets gevangen hadden, voelden zich gefrustreerd en leeg.  In onze tijd hebben heel wat christenen gelijkaardige gevoelens wanneer ze de leegloop van kerken, kloosters en seminaries zien.  En dan klinkt het woord van Jezus : Probeer het opnieuw.  Vaar naar het diepe en werp uw netten uit.”  Halik zegt hierover : “Juist in onze tijd waarin frustratie en vermoeidheid hun tol eisen, moeten we het christendom een nieuwe kans geven.  We moeten niet hetzelfde opnieuw doen, niet dezelfde fouten herhalen, niet de gekende paden opnieuw bewandelen, maar geïnspireerd door zijn woorden creativiteit aan de dag leggen, moed hebben om opnieuw te beginnen en nieuwe wegen durven te gaan.”
(interview met T.Halik in het St Baafshuis te Gent, Kerknet 27 mei 2022 — foto : © ccv)

foto : © CCV