Advent 2021

Vierde zondag van de advent.

God, wij bidden U dat er licht mag zijn.

Licht in onze ogen,
opdat wij elkaar zouden zien,
zo goed als nieuw.

Licht in onze harten opdat wij ruimte scheppen
en plaats maken voor velen,
zodat Uw liefde gebeurt in ons. Amen